محــصولات
پسته احمدآقایی انس ۳۰-۲۸
انس پسته :انس 30-28
توضیحات : مخصوص آجیل و پیشنهاد خوب به جای پسته فندقی
قیمت : 30/000 تومان
پسته احمد آقایی شور زعفرانی
انس پسته :24
توضیحات : شور زعفرانی کم نمک و بسیار خوشمزه
قیمت : 35/000 تومان
پسته کله قوچی
انس پسته :24-26
توضیحات : بدون دهن بست و با 50 درصد توچین
قیمت : 33/000 تومان
مغز دهن بست فندقی
انس پسته :
توضیحات : مغز دهن بست گل دار و سبز
قیمت : 45/000 تومان
مغز آسیاب شده
انس پسته :
توضیحات : مغز خورد شده 2 تا 5 میل ونسبتا سبز
قیمت : 24/000 تومان
مغز تو جمع کن
انس پسته :
توضیحات : مغزی که از داخل پسته جدا شده است
قیمت : 35/000 تومان
مکانیک خندان فندقی
انس پسته :دهن بست انس 28
توضیحات : مکانیک خندان فندقی 50 گرم
قیمت : 24/000 تومان
مکانیک خندان اکبری
انس پسته :دهن بست انس 24
توضیحات : مکانیک خندان اکبری 50 گرم
قیمت : 27/000 تومان
مکانیک خندان کله قوچی
انس پسته :انس دهن بست 26
توضیحات : مکانیک خندان کله قوچی 50 گرم
قیمت : 26/000 تومان
موضوعات
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته    Estenoborus perrisi
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
اثرات روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان