نقشه گچ در باغ های پسته

نقشه گچ در باغ های پسته:

گچ به دو شکل سولفات کلسیم ابدار و سولفات کلسیم بدون آب در طبیعت دیده می‌شود. شکل غالب در خاک, سولفات کلسیم آبدار است و شکل بدون آب به ندرت دیده می شود. چنانچه مقدار گچ در خاک بیشتر از ۲ درصد باشد خود را به صورت ذرات سفید رنگ نشان می‌دهد. گچ یکی از مواد اصلاحی ارزان قیمت می باشد که نقش مهمی در بهبود خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک ایفا می نماید در این مقاله سعی شده تا فواید کاربردی در باغ‌های پسته به صورت خلاصه ارائه شوند.
گچ (سولفات کلسیم) دارای دو عنصرغذایی پر مصرف کلسیم و گوگرد است.
به دلیل حلالیت نسبتا مناسب گچ, عناصر غذایی کلسیم و گوگرد به راحتی در اختیار ریشه قرار می گیرد. یون کلسیم در تغذیه پسته و کیفیت محصولات اهمیت بسیار زیادی دارد. استحکام پوسته سخت میوه, هنگام تشکیل بستگی به فراهمی یون کلسیم دارد. جذب کلسیم توسط ریشه درخت پسته به صورت غیر فعال است, یعنی مقدار تغرق تعیین کننده مقدار جذب وموجب حرکت یون های کلسیم در آوندهای چوبی به طرف اندام مورد نیاز گیاه می شود. میزان تعرق از سطح برگ شدیدتر از سطح میوه می باشد, بنابراین در شرایط کمبود کلسیم مقدار کلسیمی که در اختیار میوه قرار میگیرد به مراتب کمتر از مقدار کلسیمی است که در اختیار برگ قرار می گیرد. بنابراین ممکن است علائم کمبود کلسیم در برگ, مشاهده نشود در حالی که میوه به‌خصوص پوسته سخته آن به شدت دچار کمبود کلسیم باشد. تامین به موقع و کافی کلسیم در درختانی که در آنها استحکام میوه مهم بوده و یا دارای پوسته استخوانی هستند, برای تولید محصول اهمیت زیادی دارد.
گچ موجب بهبود و استحکام ساختمان خاک می شود.
در خاک های سدیمی ذرات خاک پراکنده هستند و وجود سدیم مانع نزدیک شدن این ذرات به یکدیگر شده و از تشکیل ساختمان خاک جلوگیری می کنند. کلسیم دارای دو بار مثبت بوده و به راحتی جایگزین سدیم شده و موجب نزدیک شدن ذرات رس و تشکیل ساختمان می‌شود هر چقدر دانه بندی خاک بیشتر باشد, نفوذ هوا و آب و ریشه راحت‌تر صورت می‌گیرد.
تامین به موقع و کافی کلسیم در درختانی که در آنها استحکام میوه مهم بوده و یا دارای پوسته استخوانی هستند, برای تولید محصول اهمیت زیادی دارد.
جهت اصلاح خاکهای سدیمی از گچ استفاده میشود.
خاکهای سدیمی, خاک هایی هستند که شوری آنها کم, مقدار سدیم تبادلی و واکنش خاکph بالا است. در سطح این خاک ها لکه های قهوه ای و چرب مشاهده می‌شود که حاصل پراکنش ذرات هوموس خاک سدیم می باشد. خاکهایی که چندین سال با آبهای شور آبیاری شده اند چنانچه با آب شیرین آبیاری شوند, نمک های محلول از خاک شسته میشود و سدیوم بر روی ذرات خاک باقی می ماند. این سدیوم موجب پراکنش ذرات خاک, کاهش نفوذپذیری خاک, مختل شدن تهویه خاک و افزایش ph خاک به بالاتر از هشت و نیم در مواردی تا ۱۱ نیز می گردد. قبل از استفاده از آب های با کیفیت مناسب در این زمینه ها زمین های شور و سدیمی باید این سدیم اضافی از خاک شسته شده و از محدوده فعالیت ریشه خارج گردد.
بدین منظور بایستی از مواد اصلاحی دارای کلسیم با حلالیت مناسب مثل گچ استفاده نمود. حلالیت گچ دو و نیم گرم بر لیتر معادل ۱۵ میلی مولار میباشد. اصلاح این خاک ها و شست و شوی آن باید در فصل خواب گیاه انجام شود. کودهای ازته به مقدار سدیم موجود در خاک مقدار گچ مورد نیاز نیست فرق می‌کند مقداری که مورد نیاز از طریق معادله نیاز گچی تعیین می گردد. این معادله به شرح زیر است:
که در این معادله
Gr : نیاز در مورد نیاز به برق است

مقدار گچ بدست آمده برای ۱۵ سانتی متری خاک است. برای تبدیل مقدار گچ به دست آمده بر حسب کیلوگرم در هکتار عدد به دست آمده در عدد ۱.۱۲ ضرب میشود. پس از محاسبه مقدار گچ مورد نیاز گچ با کیفیت مناسب و غیر شور (شوری کمتر از ۲دسی زمینس بر متر) از معدن به باغ حمل شده و به صورت نواری به پهنای حداقل یک و نیم متر از دو طرف درخت پوشیده و سپس دو نوبت آب سنگین داده شود. گچ طبق معادله زیر موجب آزاد شدن سدیوم از سطوح تبادلی می‌شود. سدیم ازاد شده به صورت سولفات سدیوم بوده که قابل شستشو بوده و به راحتی از پروفیل خاک شسته میشود.
در پاره ای از زمین ها پس از آبیاری سطح خاک سله بسته و ترک میخورد.
در بعضی مواقع خاک زیر بابلر ها نیز در اثر پاشش آب سله می بندد. سله بستن ضمن اینکه تبخیر را افزایش می‌دهد, راندمان آبیاری را کاهش و در صورت عمیق بودن ترک ها موجب پارگی ریشه های نازک نیز می شود. استفاده از گچ در این قبیل باغات مانع از تشکیل سله درصد خاک پس از آبیاری می‌شود جلوگیری می کند.
استفاده از آب های آبیاری با شوری خیلی کم موجب شسته شدن نمکها و عناصر غذایی از سطح خاک می گردند.
شست و شوی عناصر غذایی به خصوص کلسیم موجب تخریب ساختمان و کاهش نفوذپذیری خاک می گردد. استفاده از گچ نفوذ پذیری این خاک ها را دو تا سه برابر افزایش می دهد. برای چنین آب‌های بایستی مرتب مقداری گچ را در آب آبیاری حل کرده و اب اصلاح شده به باغات داده شود. البته آبهای با چنین کیفیتی خیلی کم و محدود به یک سری چشمه ها و رودخانه ها می گردد.
گچ جهت اصلاح خاکهای رسی و دارای لایه متراکم استفاده می شود.
قبل از احداث باغ با اضافه کردن کودهای حیوانی, مالچ و بقایای گیاهی به خاک و شخم زدن عمیق از سختی این خاک ها تا حدی اصلاح می‌گردد ولی چنانچه باغ اصلاح شده باشد امکان استفاده از کود حیوانی و بقایای گیاهی و زیر و رو کردن خاک وجود ندارد. در چنین شرایطی می‌توان با استفاده از گچ به صورت متوالی طی یک دوره سه ساله نفوذ پذیری خاک را افزایش داده و خاک را پاک نمود. استفاده بلند مدت از گچ موجب شسته شدن میلیونها ذره رس ریز شده و لایه سخت و رسی خاک را نفوذپذیر و سست تر نماید. گچ دانه ای برای استفاده در سطح خاک باغات بهتر است. به منظور بهبود کیفیت خاک های رسی و دارای لایه متراکم, یک بار استفاده از گچ جوابگو نمی باشد. گچ باید حداقل سه سال و هر سال یک نوبت در زمستان به سطح خاک پاشیده شود و سپس یک تا دو نوبت آبیاری سنگین انجام شود.
گچ موجب کاهش ph خاکهای سدیمی می‌شود.
بالا بودن ph خاک های سدیمی یک مشکل بزرگ برای جذب بعضی از عناصر غذایی از قبیل آهن و روی است.تصعید ازت از سطح این خاکها هنگامی که کودهای ازته در سطح خاک پاشیده می‌شود, یکی دیگر از معضلات, ph بالای خاکهای سدیمی است. استفاده از گچ ph این خاک ها را کاهش داده و به حد خنثی ۷.۸ ال ۷.۵ ‌میرساند. این محدوده ph برای رشد و نمو اکثر گیاهان زراعی و باغی قابل قبول است.
شستوشوی بر اضافی از خاک راحت تر و با مقدار آب آبیاری کمتر امکان پذیر است.
مقدار بر در اکثر آبهای آبیاری و خاک های شور بالا است و استفاده مداوم از اب آبیاری با برد زیاد موجب تجمع این عنصر در حد مسمومیت در محدوده فعالیت ریشه می شود. بنابراین شست و شوی این عنصر بعد از چند سال ضروری است. داد گچ به خاک در زمستان و سپس شست و شوی خاک آب مورد نیاز برای شستشوی تا حد یک سوم کاهش می دهد. کاتیون کلسیم بور اضافی داخل گیاه را که می تواند موجب مسمومیت شود, بی اثر میکند.
گچ پایداری مواد آلی در خاک را افزایش می دهد.
کلسیوم حاصل از انحلال موجب اتصال مواد آلی به ذرات رسی خاک و تشکیل خاکدانه هایی با استحکام زیاد می‌شود. چسبیدن مواد آلی به سطوح کلوئیدی پایداری این مواد را افزایش می‌دهد.
استفاده از گچ موجب اصلاح نسبت کلسیم به منیزیم به نفع کلسیم می شود.
نتایج حاصل از تجزیه حدود ۱۴۰۰ حلقه چاه در محدوده شهرستان رفسنجان نشان می‌دهد که در اکثر موارد نسبت کلسیم به منیزیم کمتر از ۱ می باشد. این در حالی است که بهترین نسبت کلسیم به منیزیم نسبت ۴ به ۱ است. کاتیون منیزیوم با کاتیون های کلسیم و پتاسیم اثر متقابل منفی دارد. یعنی چنانچه مقدار یکی از این عناصر در محلول خاک افزایش یابد جذب دو عنصر دیگر کاهش می یابد. در اکثر باغات پسته نسبت کلسیم به منیزیوم در محلول خاک به حدی پایین است که زیادی منیزیم, جذب کلسیم را محدود کرده است. پیدایش عارضه لکه پوست استخوانی پسته احتمالاً در رابطه با همین مسئله می باشد. مقدار کلسیم مورد نیاز برای تشکیل پوسته استخوانی میوه پسته خیلی زیادتر از مقدار لازم برای رشد برگ و سایر اندامهای گیاه است, علیرغم اینکه ماده مادری اکثر خاک های ما اهکی بوده و مقدار مطلق کلسیم در محلول خاک کافی و حتی بالاتر از حد مورد نیاز است, زیادی منیزیم محل‌های جذب کلسیم بر روی سطح ریشه را اشغال کرده و مانع از جذب کلسیم توسط ریشه می شود. منیزیم زیاد به طور مستقیم نیز, رشد و نمو درخت را تحت تاثیر خود قرار میدهد. برای نشان دادن اندازه خطر منیزیوم در آب آبیاری از شاخصی به نام شاخص خطر منیزیم استفاده می‌شود. این شاخص از رابطه زیر بدست می آید:

در این رابطه mghaz شاخص خطر منیزیم mgوca به ترتیب مقدار منیزیم و کلسیم بر حسب میلی اکی والان بر لیتر در محلول خاک است. انچه این شاخصه بیشتر از ۵۰ شود استفاده از این آب به تدریج برخی خصوصیات فیزیکی خاک را از قبیل تهویه و نفوذ پذیری را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از گچ به عنوان منبع در دسترس کلسیم موجب بالا رفتن و اصلاح خاک نسبت کلسیم به منیزیوم می‌شود. مشکل بر هم خوردن نسبت کلسیم به منیزیم در خیلی از باغات پسته دیده می‌شود.
استفاده از گچ مدت زمانی را که پس از آبیاری می توان زمین را شخم زد کوتاه می‌کند.
زمینهایی که گچ دریافت کرده اند را میتوان با درصد رطوبت بالاتری شخم رد بدون اینکه خطر فشردگی یا تخریب ساختمان خاک وجود داشته باشد. به عبارتی در دامنه وسیع‌تری از رطوبت, خاک قابل شخم میباشد و بازده مصرف انرژی برای شوخی کاهش میدهد.
استفاده از گچ بازده آب آبیاری را افزایش میدهد.
افزودن گچ به خاک بخصوص در مناطق خشک موجب افزایش ضریب نفوذ آب, افزایش هدایت هیدرولیکی خاک, افزایش ذخیره رطوبتی خاک و نفوذ ریشه به اعماق پایین تر می شود که همگی بازده آب آبیاری را افزایش می‌دهند. خاکهای تیمار شده با گچ بین ۲۵ تا ۷۰% آب قابل استفاده بیشتری نسبت به خاک های بدون گچ در خود ذخیره می کنند و در بیشتر موارد درآمد ناشی از کاهش مصرف آب بیشتر از هزینه استفاده از گچ می باشد.
گچ به جذب عناصر غذایی توسط گیاه کمک می کند.
کلسیمی که در اثر انحلال گچ در محلول خاک آزاد می شود, اجزای اصلی مکانیسم های زیست شیمیایی است که در جذب بیشتر عناصر غذایی توسط ریشه درخت نقش ایفا می کند. در صورت عدم وجود کلسیم به اندازه کافی در ریشه گیاه این مکانیسم های جذبی دچار اختلال می شوند.
گچ سمیت عناصر فلزی سنگین راه کاهش می دهد.
کلسیم به عنوان تنظیم کننده تعادل عناصر کم مصرف شامل آهن ,روی, منگنز و مس در گیاه عمل می‌کنند. کلسیم تعادل عناصری را که توسط گیاه جذب شده ولی برای گیاه ضروری نمی باشند را نیز کنترل و از جذب زیاد این عناصر توسط گیاه جلوگیری می‌کند.
گچ موجب افزایش کیفیت میوه شده و از بعضی بیماری‌های گیاهی نیز جلوگیری می‌کند.
در اکثر میوه های در حال رشد مقدار کلسیم در مرز کمبود دیده می‌شود. برای برداشت میوه با کیفیت خوب, وجود کلسیم کافی ضروری است. حرکت کلسیم داخل گیاه و از اندامی به اندام دیگر خیلی کند صورت می گیرد. این سرعت حرکت کم در انتهای سیستم انتقال گیاه که معمولاً میوه ها قرار دارند, خیلی کندتر نیز میشود. بنابراین کلسیم باید پیوسته در اختیار ریشه گیاه قرار داشته باشد. کلسیم موجود در گچ جلوگیری از بیماری پوسیدگی گلوگاه در هندوانه و گوجه فرنگی و عارضه لکه تلخ در سیب درختی میشود. بیماری پوسیدگی ریشه در آواکادو که توسط فیتوفترا ایجاد می‌شود تا اندازه ای توسط گچ قابل کنترل است.
گچ موجب کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک می شود.
کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک به معنی پوک تر شدن خاک است. هرچقدر خاک پودرتر شود شرایط برای رشد و توسعه ریشه متناسب تر می شود. هر چه گسترش ریشه ها در خاک بیشتر باشد جذب آب و عناصری مثل فسفر که جذب آنها به مقدار ریشه وابسته افزایش می‌یابد.
گچ اثر سمی کلور سدیوم را کاهش میدهد.
کلسیم موجود در محلول خاک جذب سدیم توسط ریشه را کاهش می دهد. بنابراین در خاک های شور و سدیمی که نمک قالبند کلرور سدیم است, استفاده از گچ مقاومت به شوری و سدیم را افزایش می دهد. محل جذب کلسیم و سدیم بر روی ریشه یکسان می باشد. هر چه میزان کلسیم در محلول خاک بیشترد باشد تعداد زیادتری از محل‌های جذب به کلسیم اختصاص یافته و بدین طریق جذب عنصر خطرناک سدیوم کاهش می یابد.
گچ قادر به کاهش ph ریزوسفر است.
جذب کلسیم توسط ریشه گیاه می‌تواند ph اطراف ریشه گیاه را کاهش دهد. جذب کلسیم با آزاد شدن یون هیدروژن در محلول خاک اطراف ریشه همراه است. کاهش ph زیروسفر جذب بعضی از عناصر غذایی مثل آهن و روی را افزایش میدهد.
گچ هدر رفتن کوهای ازته به شکل تصعید را کاهش میدهد.
کلسیم حاصل از انحلال گچ ازتصید نیتروژن کودهای ازته جلوگیری می کند. توصیه می‌شود که کودهای ازته به صورت سرک در سطح خاک پاشیده شوند. واکنش خاک اکثر باغهای پسته قلیایی بوده و مقدار آهک نیز بالا می باشد. در چنین شرایطی استفاده از کودهای ازته در سطح خاک موجب تصعید و هدر رفتن بخش قابل ملاحظه ای از ازت موجود در کود می‌شود. ازت آزاد شده به صورت گاز که وارد هوا می‌شود به شکل آمونیاک است. وجود گچ در خاک مقدار زیادی آنیون سولفات وارد محلول خاک می کند. آنیون سولفات با آمونیاک واکنش داده و آمونیاکی که به شکل گاز وارد هوا میشود به صورت ترکیب سولفات آمونیوم در خاک باقی می ماند.
گچ می‌تواند بخشه خیلی کمی از اکسیژن مورد نیاز ریشه را نیز تامین کند.
جذب و متابولیسم یون سولفات توسط ریشه موجب آزاد شدن اکسیژن همراه گوگرد موجود در آنیون سولفات داخل ریشه می شود. اکسیژن تولید شده به تدریج از محیط داخل ریشه وارد ریزوسفر می‌گردد. به این طریق بخشی از اکسیژن مورد نیاز ریشه تامین می‌شود.
گچ به رشد و نمو کرم های خاکی در خاک کمک می کنند.
دادن توام گچ به همراه مواد آلی موجب افزایش رشد و فعالیت کرم های خاکی می گردد که افزایش فعالیت آنها به نوبه خود موجب افزایش تهویه, دانه بندی خاک, مخلوط شدند و به هم خوردن خاک می شود.
گچ میزان فرسایش و تولید روان را در زمین های شیبدار کاهش می دهد.
مطالعات انجام شده در دانشگاه جورجیا بر روی اثرات گچ نشان داد که به یک بارندگی نیم ساعت با سرعت ۱ تا ۱ نیم اینچ بر ساعت, خاکی که گچ دریافت کرده بود, ۷۱ درصد بارندگی را جذب کرده ولی خاکه شاهد که گچ دریافت نکرده بوده فقط ۴۶ درصد بارندگی را جذب و بقیه به صورت روان آب به سطح خاک جاری گردید.
گچ انبساط و انقباض رس های نوع مونتموریولت و ورمیکولیت را کاهش میدهد.
چنانچه روس قالب در خاکهای سدیمی که توسط گچ اصلاح می شوند از نوع مونت موریلونیت و دیگر روس های با ضریب انبساط و انقباض بالا باشد, انبساط و انقباض این خاک ها و در نتیجه کلوخه ای شدن و تخریب ساختمان خاک, کاهش می‌یابد. یون کلسیم حاصل از انحلال گچ پراکنش ذرات خاک را کم کرده و به فرایند تشکیل خاکدانه و همچنین بر استحکام خاکدانه ها و ساختمان خاک کمک می کند.
مخلوط نمودن گچ با کودهای حیوانی مانع از ایجاد بوی نامطبوع این مواد در اماکن عمومی مثل پارک ها و فضای سبز می گردد.
بوی نامطبوع کودهای حیوانی ناشی از آمونیاکی است که حاصل تجزیه میکروبی کودهای حیوانی است. آمونیوم آزاد شده توسط آنیون سولفات جذب شده و تبدیل به سولفات آمونیوم می‌گردد. این عمل علاوه بر جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع, کلاس تلفات نیتروژن را نیز کاهش می دهد. در بسیاری از موارد دیده می‌شود هنگام عبور کامیون های حامل کود حیوانی بوی بسیار نامطبوع در محیط اطراف جاده و یا در داخل باغ و منزل که این کودها نگهداری می‌شوند موجب آزار و اذیت باغداران, مردم ساکن نزدیک جاده و پارک ها می شود. برای برطرف کردن و جلوگیری از این بوی نامطبوع می توان مقداری گچ را داخل تانکر پر از آب حل کرده و در سطح توده کود داخل کامیون یا توده موجود در باغ و پارک پاشید.
گچ مانع از ایجاد شرایط غرقابی درخاک می گردد.
گچ توانایی خاک را در زهکشی آب اضافه خاکهای با بافت سنگین افزایش می دهد. در بعضی از باغ های پسته که خاک سنگین بوده و یا در اثر قلیاییت ساختمان خاک تخریب شده و نفوذپذیری کاهش یافته است مشاهده می شود که تا مدت زمان زیادی بعد از آب ابیاری آب در کرتها باقی مانده و امکان وارد شدن به باغ و انجام عملیات شخم, سمپاشی و…. تا چند روز وجود ندارد. استفاده از گچ به مقدار لازم و روش مناسب با افزایش نفوذپذیری خاک مانع از ایجاد شرایط غرقابی می‌شود. غرقآبی بودن خاک شرایط تهویه ای را مختل کرده و از طرفی وجود رطوبت زیاد به رشد و تکثیر قارچ های بیماری زا مثل عامل گموزکمک میکند.
با اضافه کردن گچ به خاک هایی که عبور و مرور ماشین آلات و یا وزش باد ملایم موجب بلند شدن گرد و خاک از سطح آنها می‌شود, مقدار گردو غبار بلند شده از سطح این اراضی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.
زمان و نحوه دادن گچ به باغ:
افزودن گچ به باغ همانند عملیات اصلاحی بهتر است که در دوره خواب گیاه و در طول دو فصل پاییز و زمستان انجام شود. البته در صورت فراهم بودن شرایط و وجود آب به مقدار کافی می‌تواند در هر فصلی از سال گچ را به خاک باغ اضافه کنیم. گچ ماده ای با حلالیت متوسط و دارای ضریب نمکی نسبتاً پایین می باشد, بنابراین چنانچه در دوره رشد درخت نیز به خاک داده شود مسمومیتی ایجاد نمی کند. در کشور امریکا و پاره ای از کشورهای دیگر گچ به صورت پودر و در بسته بندی های مخصوصی مثل کودهای شیمیایی و با قیمتی چندین برابر قیمت گچ در ایران و با نام گچ کشاورزی به بازار مصرف عرضه می‌شود.
گچ به دو صورت به باغ داده میشود:
الف- گچ به صورت کلوخه ای و آسیاب نشده به شکل نواری دو طرف ردیف درخت از هر طرف حداقل ۲ متر بر روی سطح خاک پاشیده شده و سپس آبیاری سنگین انجام می‌شود. هدف اصلی از دادن گچ به باغ اصلاح خاک میباشد بنابراین دادن گچ در داخل کانال کود فایده ای ندارد و باید حتما در سطح خاک و حد امکان به صورت یکنواخت داده شود.
ب- اخیراً همانند دیگر کشورها گچ به صورت خالص, پودری و بدون آب در حال عرضه به بازار می باشد. این نمونه ضمن اقتصادی بودن آن از کارایی بیشتری برخوردار می باشد. گچ پودری را میتوان به راحتی در آب آبیاری در محل استخر و یا ورودی کرت حل کرده و آب محتوای گچ محلول به طور یکنواخت به همراه با آب وارد کرت می شود. مقدار مصرف این نمونه گچ نسبت به انواع قبلی به مراتب کمتر می باشد. به نحوی که داد ۵ تا حداکثر هفت تن در هکتار کفایت می کند. دادن گچ پودری در هر فصلی از سال امکان پذیر میباشد. گچ به هر شکلی که به باغ داده شود بایستی همراه با آبیاری سنگین باشد.

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری