استفاده از پتاسیم در باغات پسته

استفاده از پتاسیم در باغات پسته

پتاسیم یکی از عناصری است که علیرغم نقش بسیاری کلیدی آن در تولید پسته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. باغداران از دیرباز با کودهای ازته و فسفره آشنایی داشته اند ولی کودهای پتاسه چندسالی است مورد توجه قرار گرفته اند. توجیه اصلی متخصصانی که نظر آنها وجود پتاسیم کافی در خاکهای مناطق پسته کاری بود وجود روس هایی نوع میکا در خاکهای این مناطق بوده است. برداشت مداوم پتاسیم خاک توسط گیاه موجب تخلیه شدید خاک از این عنصر شده است.این تخلیه ظرفیت تثبیت عنصر پتاسه را افزایش داده است این بدین معنی است که در صورت استفاده از کودهای پتاسه بخش عمده عمده آن در خاک تثبیت شده و برای درخت پسته غیر قابل استفاده می شود. یکی از دلایلی که باغداران کمتر از کودهای پتاسه را بلافاصله بعد از دادن این کود ها به خاک مشاهده می کنند همین پدیده تثبیت و غیر قابل استفاده شدن پتاسیم می‌باشد. پتاسیم طی فرآیند پخشیدگی در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرد. جذب پتاسیم توسط ریشه از محلول نزدیک سطح ریشه موجب کاهش غلظت پتاسیم در روی سطوح کلوئیدی به مراتب بالاتر است. این اختلاف غلظت موجب ایجاد پدیده پخشیدگی و حرکت پتاسیم از محل با غلظت بالا به سمت ریشه گیاه که غلظت پتاسیم پایین است میشود. پخشیدگی در فاز محلول خاک اتفاق می افتد. بدین معنی که وجود رطوبت کافی در خاک برای حرکت پتاسیم در خاک به سمت ریشه مورد نیاز است. متاسفانه به دلیل دوره های آبیاری بلند مدت تنها چند روز پس از آبیاری شرایط برای جذب پتاسیم توسط ریشه فراهم می باشد.
در اکثر منابع حد مطلوب پتاسیم در خاک را ۲۵۰ تا ۳۰۰ پی پی ام گزارش نموده اند. این مقدار پتاسیم در شرایطی است که آب به مقدار کافی در اختیار گیاه می‌باشد برای خاکهای با حد بحرانی پتاسیم به مراتب بالاتر از این مقدار می باشد. نوعی کمبود پتاسیم وجود دارد که مربوط به خشکی می باشد. این کمبود پتاسیم را کمبود پتاسیم ناشی از خشکی می گویند. با در نظر گرفتن وضعیت آبیاری و تخلیه شدید خاک از عنصر پتاسیم وضعیت این عنصر در اکثر باغات پسته بحرانی می باشد. علائم کمبود پتاسیم با شروع دوره مغز رفتن و پر شدن دانه بر روی درخت به صورت حاشیه سوختگی خود را نشان می‌دهد. در اکثر باغ‌ها این عارضه دیده می‌شود که خود نشان دهنده وضعیت بحرانی پتاسیم در مناطق پسته کاری میباشد. پتاسیم نقش زیادی در افزایش مقاومت گیاه به شوری آفات کم‌آبی و سرمازدگی دارد. تمام این مشکلات در مناطق پسته کاری ما به حد زیادی دیده می‌شود.
علاوه بر موارد فوق ذکر پتاسیم در پوکی و خندانی و پسته نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

در رابطه با پتاسیم در نظر داشتن موارد زیر توصیه می‌شود
۱- به دلیل تامین بخش عمده مورد نیاز پتاسیم از ذخیره خود خود گیاه در طی فصل رشد جاری تاثیر کودهای پتاسیم یک سال بعد از مصرف این کودها دیده می‌شود.
۲- به دلیل کم ابی و طولانی بودن دوره آبیاری شرایط جذب پتاسیم در اکثر مواقع فراهم نمی باشد. بنابر این استفاده از حداقل دو نوبت محلول پاشی پتاسیوم برای تامین بخشی از پتاسیم مورد نیاز ضروری است.
۳- پتاسیم حساسیت دانه را نسبت به آفتاب سوختگی افزایش می‌دهد. این عارضه آفتاب سوختگی ناشی از کمبود پتاسیم فصل جاری خسارت بسیار زیادی به اکثر باغداران پسته وارد نموده است. برای جلوگیری از این عارضه در سال‌های آینده استفاده از محلولهای پتاسیم به شکل مقدار و در زمان مناسب به صورت محلول پاشی و با نظر کارشناسان تغذیه پسته امری بسیار ضروری است.
۴- به تازگی کودهای پتاسیم با حلالیت بالا می توان آنها را در هر زمان در طول فصل رشد مورد استفاده قرار داد تحت عنوان سولفات پتاسیم محلول به بازار عرضه شده اند. به باغداران عزیز توصیه میشود علاوه بر استفاده از محلول پاشی از این کودها در دو نوبت فروردین به صورت سرک همراه قسط اول ازت و قبل از مغز رفتن همراه با قسط دوم ازت استفاده نمایند.

 کودهای ازته بر چه اساس توصیه می‌شوند و به چه مقدار و چگونه به باغ داده میشوند؟
جواب نوع کودهای ازته بر اساس کیفیت آب آبیاری و فصل می باشد. مثلاً در آب‌های شور در تمام دوره فقط سولفات آمونیوم اما در آبهای شیرین در اسفند و خرداد اوره و در شهریور نیترات آمونیوم و تقریبی برای باغ بزرگ بالای ۱۲ سال با میزان محصول بالای دو و نیم تن پسته خشک در سال حدود ۳۰۰ کیلوگرم n2o, توصیه می‌کنیم به صورت گندم پاش داده می‌شود و از میزان کود توصیه شده ۵۰ درصد در اسفند ماه آخر ماه قبل از سبز شدن درختان ۲۵% خرداد و ۲۵ درصد شهریور همراه با آخرین آب قبل از برداشت محصول همراره گندم باش زیرا کود حلالیت زیادی دارد.

موضوعات
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری