آفلاتوکسین پسته

آفلاتوکسین پسته

 آفلاتوکسین پسته يكي از مسائل جدي كه امروزه صادرات اين محصول را در معرض خطر قرار داده است، در مواردي وجود سم در آفلاتوكسين پسته هاي توليدي مي باشد. آفلاتوكسين از متابوليتهاي ثانويه كپكهايي چون Aspergillus flavus و A. parasiticus مي باشد اين قارچها مي توانند آفلاتوكسين (سمي كه براي انسان و حيوانات سرطانزا است) توليد كنند. حد مجاز و استاندارد زهرابه آفلاتوكسين يكي از شاخصهاي امكان صدور پسته به تمامي دنيا مي باشد. اگرچه آلودگي به آفلاتوكسين به ندرت صورت مي گيرد و تعداد معدودي از پسته ها به آفلاتوكسين آلوده هستند ولي مي توانند توده بزرگي از پسته را آلوده نشان دهند. در صورت جلوگيري از آلودگي و يا گسترش آن در مرحله فرآوري با زمان برداشت مناسب، حمل و نقل سريع پسته هاي چيده شده از باغ و بلافاصله انجام عمل فرآوري روي آنها، رعايت نكات بهداشتي در مراحل فرآوري (شستشو، خشك كردن و انبار)، مي توان پسته هاي آلوده شده به آفلاتوكسين در باغ را بر اساس خصوصيات ظاهري و فيزيكي آنها در مرحله فرآوري جداسازي نمود و ميزان آفلاتوكسين را تا حد زيادي كاهش و يا حتي به صفررسانيد مهمترين عاملي كه سبب نفوذ قارچها به داخل ميوه پسته مي گردد شكاف خوردن پوست سبز رويي پسته در باغ بوده و از مهمترين نوع شكاف خوردگيها، زودخنداني مي باشد. پسته هاي زودخندان پسته هاي غيرطبيعي هستند كه هم پوست استخواني و هم پوست سبز در محل خنداني شكاف برداشته و مغز پسته مستقيماً در معرض هجوم قارچها و آفات قرار مي گيرد. بعلت اينكه شروع عارضه زودخنداني قبل از بلوغ فيزيولوژيكي و بيشتر از يك ماه قبل از برداشت در باغ مي باشد، بنابراين فرصت كافي جهت رشد قارچها و توليد آفلاتوكسين در آنها وجود دارد.

خصوصيات ظاهري پسته همانند رنگ پوست استخواني، ريزي و درشتي محصول، آفت زدگي، چسبيدگي پوست سبز به پوست استخواني، وزن، طول، عرض و قطر پسته از خصوصيات مهمي هستند كه مي توان از آنها در جهت جداسازي پسته هاي آلوده به آفلاتوكسين استفاده نمود. از مهمترين خصوصيات پسته هاي زودخندان، لكه دار شدن پوست استخواني، چسبيده بودن پوست سبز به پوست استخواني مي باشد. با استفاده از مشخصه هاي وجود لكه روي پوست استخواني و اندازه پسته مي توان ۹۰% از پسته هاي زودخندان را جداسازي نمود r و همكاران هنگاميكه پسته هاي با پوست سبز در دستگاه پوست كني قرار داده مي شوند، ۹۸% از پسته هاي زودخندان پوست سبزشان را حفظ كرده در حاليكه ۹۵% از پسته هاي طبيعي پوست كنده مي شوند.

   روش جداسازي مكانيكي بطور موفقيت آميزي ۹۰% از پسته هاي زودخندان را جدا كرده و فقط ۵% از پسته هاي طبيعي در اين نمونه باقي مي مانند. وزن، طول، عرض، قطر پسته هاي زودخندان بطور معني داري با پسته هاي طبيعي اختلاف دارد  پسته هاي زودخنداني كه زودتر در باغ تشكيل شده اند در زمان برداشت داراي پوست سبز چروكيده و وزن مخصوص كمتر و مغز و پوست استخواني كوچكتر و لكه زياد روي پوست استخواني نسبت به پسته هاي زودخندان تشكيل شده نزديك زمان برداشت و پسته هاي سالم هستند. اين خصوصيات ويژه مي توانند براي جداسازي پسته هاي آلوده در طول فرآوري مورد استفاده قرار گيرند. بين كرم ناف پرتقال (NOW) (شب پره خرنوب) و آفلاتوكسين در دانه هاي پسته رابطه وجود دارد. نتايج پيشنهاد مي كند كه كشاورزان مي توانند آلودگي به آفلاتوكسين را با مبارزه با اين آفت كاهش دهند. بعلاوه اگر دستگاههاي فرآيند بتوانند پسته هاي آلوده به اين آفت را جدا كنند ميزان آفلاتوكسين تا حد زيادي كاهش خواهد يافت . شاخص لكه دار بودن سطح خارجي پوست استخواني مي تواند در جداسازي پسته هاي آلوده در حين فرآوري استفاده شود

Schateki   و همكاران گزارش كردند كه پسته هاي روآبي كه داراي خسارتهاي فيزيولوژيك قبل از برداشت مي باشند، داراي آفلاتوكسين هستند. آنها پسته هاي روآبي و زيرآبي را به هفت گروه از لحاظ اندازه و وزن تقسيم بندي كردند و پسته هر يك از گروهها را بر اساس لكه دار بودن يا نبودن پوست استخواني طبقه بندي كردند و ۲۰ نمونه ۵۰ تايي پسته را از هر يك از گروهها جهت اندازه گيري ميزان آفلاتوكسين مورد استفاده قرار دادند. نتايج حاصل از اندازه گيري آفلاتوكسين B1 در آنها نشان مي دهد كه پسته هاي خيلي ريز (حدود ۵/۰ گرم وزن دانه) داراي آفلاتوكسين خيلي كم مي باشند و رابطه مشخصي بين اندازه پسته و ميزان آلودگي آنها به آفلاتوكسين وجود ندارد.

منبع:موسسه تحقیقات پسته

موضوعات
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری