تاثیر تغییرات فصلی در پسته

تاثیر تغییرات فصلی در پسته

تاثیر تغییرات فصلی در پسته ،جوانه های گل اذین جانبی روی شاخه های یکساله محوری در اوایل فروردین بیدار میشوند و در مدت دو هفته ۱۰۰ تا ۳۰۰ گل در هر خوشه ان تلقیح میگردند و به اصطلاح (( بارمی بندند)).در اردیبهشت تا خرداد پوست هسته (نه مغز میوه ) یعنی پوست بیرونی جا باز میکند ودرهمین مرحله نرمی پوست است که نسبت به حمله آفات و بیماریها آسیب پذیر می شود و در مقابل ضربه  قطرات باران لکه دار می شود یا شکاف برمی دارد تا انکه در خرداد سفت می شود.

تاثیر تغییرات فصلی در پسته

 

مغز پسته از اواخر خرداد تا مرداد ماه رشد می کند و محفظه داخل پوست را می پوشاند.

از مرداد تا شهریور ماه است که مغز پسته در محفظه خود میرسد و پوست خشبی خود را با یک شکاف در قطر طولی باز می کند و به اصطلاح (خندان) می شود . در این حالت است که پوست بیرونی میوه چروک میخورد و مغز پسته از داخل محفظه خشبی جدا شده می افتد

شاخه های درخت پسته همزمان وهمراه با پوست رشد میکند. رشد نو جشتها از اواخر فروردین اغاز و در اواخر خرداد پایان میابد.

با گسترش رشد نو شاخه های جوان برگهای دوتایی و مرکب همراه با جوانه های گل دهنده محوری تشکیل می شوند و همزمان با انها یک جوانه رویشی تنها نیز در نوک شاخه ها میروید .

تاثیر تغییرات فصلی در پسته

گلها در اردیبهشت تا خرداد دگرگون می شوند و در تیر و مرداد و شهریور بحالت سکون در می آیند تا مهر ماه که تحولات گل اذین از سرگرفته می شود .گاهی در اواخر خرداد تا تیر هم جهش اضافی دیگری در شاخه های دیده می شود که باعث تولید جوانه های رویشی وجانبی می شوند.

در اواخر مرداد برگها از خوشه های سنگین میوه فاصله می گیرند و غالبا آثار پژمردگی و پیری زودرس در انها دیده می شود تا اینکه در اواخر مهر تا ابان ماه می ریزند ودرخت را لخت و عریان در حال خواب و استراحت رها میکنند .

هرچه درخت بالغ تر باشد رشد صعودی وعمودی ان مشخص تر می شود .

مشکلات فیزیولوژیکی

درخت پسته با توجه به میزان باردهی ورابطه ان با مواد هیدروکربنه از نظر فیزیولژیکی مسائلی را نشان می دهد که مکانیسم خاص انها کمتر شناخته شده است .

تناوب

چنانکه اشاره شد پسته روی شاخه های یکساله و بطور جانبی بار می دهد و به ترتیبی که سن درخت بالا می رود عارضه تناوب (یا سال آوری) متناوبا پدید می اید به این معنا که که پسته در سال های پرباری ریز و کوچک میشود ودر سال های کم باری درشت تر. با انکه مکانیسم خاص این پدیده هنوز روشن نشده است  اما نباید مشکل رقابت و چگونگی عمل مواد هیدروکربنه را در این عارضه نادیده گرفت. شاید مشکلی در ترکیب و تاثیر هورمون های تنظیم کنده گیاهی باشد . به هر صورت هنگام پر شدن مغز پسته در تیر ماه است که اغلب نطفه وجوانه های میوه دهنده در داخل خوشه تاگهان می میرند و می ریزند . در واقع هرچه بار بیشتر باشد ریزش میوه های نارس نیز بیشتر است . به این ترتیب است که پس از یکسالپرباری بی باری سال بعد دور از انتظار نیست و هیچ گونه اقدامی در تنظیم حیاتی و حفظ تعادل باردهی اعم از تغذیه یا محلولپاشی با هورمونهای تنظیم کننده و غیره موثر وموفق نخواهد بود .تنها راهی که برای مهار کردن این عارضه یا تخفیف شدت ان توصیه میشود انجام هرس های فنی و مداوم همه ساله است.

تناوب منحصر به پسته نبوده و شامل اغلب درختان میوه معتدله می شود با این تفاوت که در درخت پسته باعث ریزش جوانه های نارس میشود و چنین بنظر می رسد که فقط درخت پسته حاوی پدیده سقط میوه قبل از رسیدن باشد .

تناوب از نظر فیزیولوژیکی صدمه ای به خود درخت پسته یا به حیات ان نمی زند و فقط موجب کمبود تولید و درامد سالیانه می شود .

سقط جنین

گفته شد که مغز پسته همزمان با پوست بیرونی خود رشد نمی کند و هنگامی که پوست میوه سفت و خشبی شد رابطه فتوسنتز نیز با مغز پسته در درون محفظه قطع می شود و رشد ان متوقف میگردد و در تیر ماه وقتی که رشد مغز پسته مجدادا اغاز شد دلیل بر ان نیست که سایر مغز پسته ها در همان خوشه همزمان باهم رشد کنند .

 

لذا وقتی که ارتباط فتوسنتز با بعضی از مغز پسته ها در یک خوشه قطع شد طبیعی است که پوست پسته خالی یا به اصطلاح پوک می شود بدتر اینکه پسته های پوک طوری به خوشه میچسبند که حتی هنگام برداشت محصول و تکاندن مکانیکی درخت نیز به راحتی نمی افتند جالب تر انکه درصد پسته پوک در سالهای کم باری بیشتر از سالهای  پرباری است

 

 

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری