سن قرمز پسته

سن قرمز پسته

سن بذر (سید بوگ) یا سن قرمز پسته ،اسپیلوستیدوس (اسکاپولی) پندوروس (لایگیوس)،از نظر جثه ۱۰ تا ۱۴ میلیمترطول دارد (شکل ۵۶). این حشره در اوایل اردیبهشت بعد از تشکیل میوه در باغ های پسته ظاهر می شود و با تغذیه از دانه ها و به عبارت دیگر از طریق فروبردن خرطوم در میوه های پسته موجب ایجاد عارضه <<داغو>>یا لهیدگی پوست رویی (ایپی کارپ  لیژن)در تعداد زیادی از آنها می گردد.

سن قرمز پسته

 

میوه هایی که مورد حمله ی این حشره قرار می گیرند از محل ورود خرطوم،در آنها لهیدگی ایجاد می شود و سپس سیاه و خشک می شوند فقط حشرات کامل روی درختان پسته دیده می شوند و این حشرات در حدود اواسط خرداد باغهای پسته را ترک می کنند.این حشره قادر به تغذیه از میوه ی پسته بعد از تشکیل پوست استخوانی هم می باشد.هر چند این سن به ندرت در تابستان در باغ های پسته مشاهده می شود.بر اساس اطلاعات موجود،سن قرمز پسته قادر به انتقال قارچ إن.کورایلی عامل عارضه استیگماتومیکوز می باشد.

خسارت سن قرمز پسته

وضعیت ظهور این سن در باغ های پسته از نظر فواصل زمانی بسیار نامنظم می باشد.به بیان دیگر این سن هر چند سال یکبار با جمعیت بالا در باغ ها ظاهر می شود و موجب خسارت سنگین به میوه های تازه تشکیل شده ی پسته می گردد.عوامل موثر در طغیان این حشره نامشخص است و نیاز به تحقیق مفصل دارد.این سن بسیار پلی فاژ است و از گیاهان زراعی و وحشی متعددی تغذیه می کند.سن قرمز پسته،زمستان را بصورت حشرات کامل در شکاف زمین و زیر کلوخه ها،زیر بقایای گیاهی و داخل شکاف و زیر پوسته تنه ی درختان می گذراند.تخم گذاری این حشره در شکاف خاک،در زیر بقایای گیاهی عمدتا بصورت دسته ای و گاهی انفرادی انجام میشود.پوره ها از گیاهان علفی و آبدار تغذیه می کنند.در سالهایی که این آفت به باغ های پسته حمله کند،فقط حشرات کامل روی درختان پسته حضور دارند.

 

خسارت سن قرمز پسته به خوشه

 دشمنان طبیعی سن قرمز پسته

بر اساس آمار برداری های وسیع صحرایی توسط نگارنده،زنبور های پارازیتویید تخم نقش عمده ای در تنظیم جمعیت سن های بدبو روی درختان پسته دارند.چندین گونه زنبور پارازیتویید که به دو خانواده (انسایرتیدای و سیلیونای دای ) تعلق دارند بیش از ۹۵ درصد از تخم های این سن ها را روی درخت پسته پارازیته می کنند هر چند برای دستیابی به مجموعه ی کامل زنبور های پارازیتویید این سن ها در باغ های پسته نیاز به تحقیقات بیشتر است،اما گونه های عمده ای که در پسته کاری های کشور فعالیت دارند شناسایی و معرفی شده اند.

زنبور پارازیتویید تریسولکوز اگریووپ دارای بیشترین فراوانی و در واقع گونه غالب است که در باغ های پسته به تخم سن های بدبوحمله می کند.زنبور های تریسولکوز وولگینسیز   و پیسکس سکریکولا در رتبه ی بعدی قرار می گیرند.همچنین چند گونه زنبور (او ،اواینسیرتوس ایرانیکوز،او.پیستسیا،او.تیلینومیسیدا) به صورت فعال به تخم سن های سبز پسته حمله می کنند.هر چند این گونه ها یک هیپرپارازیتویید اختیاری می باشند اما با توجه به اختصاصات رفتاری آن ها در انتخاب میزبان،نقش قابل توجهی در کاهش جمعیت سن های سبز دارند.زنبور های تخم، معمولا مادامی که سن ها در باغ پسته حضور دارند به تخم آنها حمله می کنند.بطور متوسط حدود ۹۵ درصد تخم ها را پارازیته می کنند و موجب مرگ آنها می شوند.بنابراین،بغیر از مرحله ورود سن ها به باغ و حمله به درختان پسته،پس از آن نیاز به کنترل سن ها نیست.اگر در مناطقی تراکم جمعیت زنبورهای پارازیتویید پایین باشد،می توان با رها سازی زنبورهای مورد بحث،کارآیی آنها را افزایش داد.

 

منبع:کتاب آفات درختان پسته نوشته دکتر محمد رضا مهرنژاد

 

موضوعات
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری