سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته

سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته

عرضه و تقاضای نقش اساسی در ایجاد افت قیمت پسته در این فصل عرضه محصول به بازار بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت ها کاهش می یابد. عرضه محصول در این فصل تنها از طرف کشاورزان صورت گرفته و تقاضا از جانب تجار شکل می گیرد حال نقشه هر یک از عوامل در ایجاد این شرایط چیست؟ کشاورزان علت ایجاد شرایط بازار فصل برداشت مقصرند نخست اینکه به علت عدم مدیریت صحیح مالی در طول سال انباشت سررسید بدهی های در هر ماه های پاییز را فراهم میکند دوم تقصیر کشاورزان اصرار بر فروش محصول به محض مشاهده شروع مراحل افت قیمت می باشد در چنین شرایط که نیاز به کاهش عرضه می باشد عرضه بیشتر محصول توسط کشاورزان شرایط را بدتر میکند و دولت به صادرکننده ها توجه و واسطه‌های وارد می‌شود که عامل اصلی افت قیمت می باشد, چنین مطلبی درست نمی باشد. در بیشتر موارد چنین بیان می شود, در زمانی که پسته در دست کشاورزان می باشد ارزان بوده و هنگامی که به دست صادر کننده, تاجر و واسطه می افتد گران می گردد و بنابراین آنها هستند که شرایط یادشده را ایجاد می کند این در حالی است که بر اساس نتایج قبلی این مقاله هیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان سال قیمت پسته بالاتر از ابتدای سال باشد. به عبارت دیگر ریسکی خرید ارزان پسته و نگهداری به منظور فروش ایران گران به قدری بالا است که هیچ انسان عاقلی به آن مبادرت نخواهد ورزید. هرچند که به عقیده ما واسطه ها, تو جار و صادر کننده ها مقصر اصلی در ایجاد شرایط بازار در فصل بعد از برداشت نیستند ولی به سهم خود تقصیر دارند در شرایطی که افت قیمت پسته در فصل بعد از برداشت آغاز می‌شود این گروه با دو عمل خود شرایط را بدتر می‌کند .
نخست آنکه خرید را به شدت کاهش داده و دوم شرایط روانی بسیار بدی را مبنی بر نابسامانی بازار فراهم می کند. این دو مسئله به شدت افت افزوده و بازار را بدتر میکند چنین شرایطی به نفع هیچ کس و از جمله خودت توجه نمی باشد دولت در سه حوزه با همکاری باعث شرایط بازار در فصل بعد از برداشت می گردد. نخست آن که بازار مالی کارا, شفاف و روانی را فراهم نمی‌کنند تا اعتبارات لازم و به موقع به کشاورزان و تجار فراهم آورد در چنین شرایطی شکاف عرضه و تقاضای تجدید خواهد شد. مسئله دوم عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف در خصوص قیمت ها و میزان تولید می باشد. این در حالی است که این مأموریت تنها در حیطه وظایف دولت است. سومین تقصیر دولت عدم تامین امنیت برگشت پول از عوامل بالا دست به پایین دستی میباشد. مسئله باعث می شود که اطمینان فروشندگان در هر رده به خریداران کمتر شده و تعداد گزینه‌های در دسترس کاهش و به شدت انحصار بیشتر گردد. به عبارت دیگر, در چنین شرایطی ,تعداد خریدارانی که در مورد اعتماد بوده کاهش می یابد و این مسئله باعث افزایش درجه انحصار بازار میگردد.
پیشنهادات در جهت بهبود شرایط بازار پسته در فصل بعد از برداشت راهکارهای زیر ارائه می‌شود
۱- هر یک از عوامل بازار (کشاورز, تاجر و دولت) سهم خود را از ایجاد شرایط بازار بعد از فصل برداشت پذیرفته و گناه را به گردن دیگری نیندازد
۲- با ایجاد فضای احترام و منزلت در بین عوامل بازار و به ویژه واسطه ها , تجار و صادرکنندگان خصوصی , باعث ورود هر چه بیشتر افراد متخصص , کارا و با شخصیت شویم. به عبارت دیگر با مقصر دانستن این قشر, باعث دلخوری و فرار افراد مقبول و ورود افراد غیر مقبول نشویم.
۳- کشاورزان با مدیریت مالی بهتر, از انباشت بدهی ها در فصل بعد از برداشت جلوگیری کنند.
۴- کشاورزان در زمان شروع افت قیمت, نگران نشده و عرضه محصول را افزایش ندهند.
۵- در زمان افت قیمت ها واسطه ها, تجار و صادر کننده ها در صورت وجود توان مالی به خرید ادامه داده و خرید را به کلی تعطیل نکنند.
۶- ایجاد جو روانی منفی در زمان افت قیمت‌ها, توسط هیچ گروهی از کشاورزان و تجار قابل قبول نبوده و بایستی به شدت از آن پرهیز شود.
۷- دولت با ایجاد سیستم اعتباری شفاف, روان و کارا, نقدینگی لازم را در فصل بعد از برداشت فراهم نماید.
۸- دولت با ایجاد مکانیزم های مناسب از جمله بورس, اطلاع رسانی مناسب قیمت ها و میزان عرضه و تقاضا را فراهم نماید.
۹- دولت با ایجاد سیستم بیمه مالی, برگشت پول از طرف خریداران به فروشندگان در تمام سطوح را تضمین نمایند.

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری