علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته

علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته

ریزش جوانه ها طی دور هم مغزه رفتن گیاه به دلیل تخلیه عناصری مثل از و پتاسیم از برگها و جوانه های مجاز به خوشه می باشد و در طی دوره رفتن پسته کلیه مواد فتوسنتزی روانه خوش شده و در اختیار ریشه قرار نمی‌گیرد. عدم تامین مورد نیاز تامین مواد غذایی برای ریشه موجب توقف رشد و غیر فعال شدن قسمت عمده ای از ریشه ها می شود در دوره مغز رفتن گیاه درخت پسته نیاز شدیدی به عناصر غذایی دارد و برعکس در این دوره قسمت عمده ریشه‌های فعال که مسئول جذب عناصر غذایی هستند به دلیل دریافت نکردن مواد غذایی حاصل از فتوسنتز از بین رفته اند و در چنین شرایطی است که گیاه برای تامین نیاز خود به عناصر غذایی از جوانه ها وبرگ به عنوان یک منبع استفاده می‌کند. از دست رفتن مواد غذایی توسط جوانه ها موجب ریزش آنها می گردد. در باغاتی که در وضعیت تغذیه صحیح و مناسبی داشته اند درخت قویتر بوده و درصد کمتری از جوانه ها تخلیه شده و ریزش میکند. محلول پاشی گیاه در اوایل مغز رفتن که ریشه‌های فعالی خیلی کم هستند و تامین بخش عمده از عناصر غذایی مورد نیاز برای پر شدن خوشه, ریزش جوانه ها و به عبارتی شدت سال آوری را تا حد قابل قبولی کاهش می دهد. در فصل رشد جاری مشاهده گردید که در برخی از باغات تعدادی از خوشه های پسته به طور کامل و در اثر کوچکترین حرکتی ریزش می‌کنند. یکی از دلایل عمده ریزش خوشه ها در سال جاری مربوط به وضعیت کلسیم در گیاه بوده است,کلسیم تشکیل و توزیع آنزیمهای گیاهی را در داخل گیاه کنترل می‌کند, هرگونه تنش محیطی دمایی, رطوبتی, موجب افزایش تولید هورمون اکسین در برگ و خوشه ها می شود, هرمون اکسین تولید شده در برگ و خوشه در شرایط طبیعی باید به ریشه درخت منتقل شود. این انتقال نیازمند به عنصر کلسیم به مقدار کافی می باشد. در شرایط کمبود کلسیم هورمونی اکسین تولید شده در خوشه‌ها تجع می یابد. در خوشه هایی که در آنها هرمون اکسین تجمع یافته, پدیده تهیج هورمونی اتفاق می افتد. تهییج هرمونی موجب تشکیل لایه سواگر و ریزش خوشه‌های پسته می شود. علاوه بر موارد فوق, موارد متعدد دیگری وجود دارد که در اثر کمبود عناصر غذایی جوانه ها ضعیف شده و طی فصل زمستان ریزش کرده و یا بیدار نمی شوند

موضوعات
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته    Estenoborus perrisi
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
اثرات روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان