لیست مشتریان

جهت اطمینان از کیفیت محصول لیست برخی از مشتریانی که از طریق سایت خریداری نموده اند قرار داده شد.جهت دریافت اطلاعات بیشتر مشتریان لطفا تماس بگیرید

1آقای داداشی
بناب
2آقای رشیدپوردزفول
3آقای خلفی شوش
4آقای ذاکر زاده بهبهان
5آقای چکی شیراز
6آقای مجاور مشهد مقدس
7آقای مصفاییتهران
8قای اسماعیلی تهران
9آقای مسلمی پور ساری
10آقای عسکریان آلمان
11آقای کوهپایی اصفهان
12آقای ناظم اصفهان
13آقای شیرانی اصفهان
14آقای شریفی تبریز
15خانم امیرانیتهران
16آقای شهری ایلام
17آقای قبیتی اهواز
18آقای ولی پورتهران
19آقای فرخیاهواز
20آقای سنگ تراش تهران
21خانم حسن پور اهواز
22آقای محمدیتهران
23آقای جعفریانارومیه
24آقای حسینیقم
25آقای علویشیراز
26آقای ابراهیمیارومیه
27آقای شریعت پناه سردشت
28آقای خضری ارومیه
29آقای اسماعیلی نیا مازندران
30آقای محمدیقم
31آقای رضویتهران
32 آقای شاه محمدیقم
33آقای اکبر پورماهشهر
34آقای فیضی تبریز
35آقای بابایی گنبد کاووس
36آقای حاتمیایلام
37آقای کلاییبهشهر
38آقای میرزاییکرمانشاه
39آقای محمد پوریپیرانشهر
40آقای بهرامیقزوین
41آقای ایرانی بندر گناوه
42آقای قاسمی شیراز
43آقای یزدان پناه بوشهر
44آقای ظاهریکردستان
45آقای علیزاده گچساران
46آقای موسوی عراق
47آقای طراوتیارومیه
48آقای دادبودبهبهان
49آقای ویسیمریوان
50آقای سهرابیاهواز
51آقای ناظمی تبریز
52آقای رحیمی شوش دانیال
53آقای ولی زاده تهران
54آقای زکی پور تهران
55آقای اسکندریتبریز
56آقای عسکری بروجرد
57دبیرستان شاهدقم
58آقای فرمانیمیانه
59خانم خالقیقم
60آقای فلاحتیبوشهر
61لطفی پور جهرم
62آقای ملکیتهران
63آقای شفیعیاصفهان
64آقای وجدانیهمدان
65آقای احمدینقده
66خانم حیدری اهواز
67آقای دوستیکرمانشاه
68آقای عزیزی تهران
69آقای شمشیریتهران
70خانم نیکزاداهواز
71آقای صادقیبجنورد
72خانم نایبیبهبهان
73آقای حاج حیدری تهران
74آقای اسکندریکرج
75خانم صدری اهواز
76آقای فرهادیارومیه
77آقای استواری شیراز
78آقای روحانی اهواز
79آقای یوسفیبجنورد
80آقای تقی لوزنجان
81آقای خزرلوارومیه
82آقای حیدری چالوس
83آقای حجازیتبریز
84آقای انصاریقم
85آقای آریناهواز
86آقای سجادیامیدیه
87آقای خدادوستخوزستان
88آقای جزایری زنجان
89آقای اکبریاصفهان
90آقای کاظمی همدان
91آقای سعادتکاشان
92آقای شیخی ایلام
93آقای پیر علی لوارومیه
94آقای سلامی خلخال
95آقای منفرد ارومیه
96آقای صیادی تهران
97آقای حمیدیجهرم
98آقای شمسشهر کرد
99خانم هاشمیگچساران
100آقای مابقی تهران
101آقای خان محمدیاناردبیل
102آقای شیخی گنبد
103آقای پورباقری تبریز
104خانم صانعی اصفهان
105آقای وکیلیارومیه
106آقای محمود زادهاصفهان
107آقای تواضع کاشان
108آقای مومنیاصفهان
109آقای خوجهبندر تنکابن
110آقای صاحبدل خوی
111آقای موسوی اصفهان
112آقای حساستبریز
113آقای حیدریساری
114آقای محبیشیراز
115آقای نیکوآمل
116آقای خالقیگنبد
117آقای سالمی شیراز
118آقای عالیکردستان
119آقای مظفریتهران
120آقای نوه سی تهران
121آقای اسماعیلیمازندران
122آقای مسعودیانمازندران
123آقای مروتبوشهر
124آقای قاسم خانی ارومیه
125آقای رضایی قزوین
126آقای بهرامیقزوین
127آقای سهرابیاصفهان
128آقای محمدیاصفهان
129آقای همت لوارومیه
130آقای خلج همدان
131آقای عابدینیشیراز
132آقای آقاجریاهواز
133آقای فیضیزنجان
134آقای صفاپورقم
135آقای دوپیکراهواز
136آقای شفیعیاهواز
137آقای محبیتهران
138آقای کایاترکیه
139آقای کاشفی فربوشهر
140آقای شیخسمنان
141آقای بنک دارمازندران
142آقای ثابتساری
143آقای جلیلیاراک
144آقای رویین تن اهواز
145آقای نطقیکاشان
146آقای فتحیتهران
147آقای بلداجیاصفهان
148آقای مزارعیشیراز
149آقای سلطانیآمل
150آقای تقی پورمحمود آباد
151آقای فیروزیبرازجان
152آقای منصوریآستارا
153آقای گودرزیانکرج
154آقای بخشینایین
155آقای کیهانیتهران
158آقای زابلی یاسوج
159آقای رنجبرارومیه
160آقای سلیمانیاصفهان
161آقای جهازی اردبیل
162آقای کریمی اصفهان
163آقای زارع همدان
164آقای جعفر زادهنکا

 

موضوعات
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته