لیست مشتریان

جهت اطمینان از کیفیت محصول لیست برخی از مشتریانی که از طریق سایت خریداری نموده اند قرار داده شد.جهت دریافت اطلاعات بیشتر مشتریان لطفا تماس بگیرید

۱آقای داداشی
بناب
۲آقای رشیدپوردزفول
۳آقای خلفی شوش
۴آقای ذاکر زاده بهبهان
۵آقای چکی شیراز
۶آقای مجاور مشهد مقدس
۷آقای مصفاییتهران
۸قای اسماعیلی تهران
۹آقای مسلمی پور ساری
۱۰آقای عسکریان آلمان
۱۱آقای کوهپایی اصفهان
۱۲آقای ناظم اصفهان
۱۳آقای شیرانی اصفهان
۱۴آقای شریفی تبریز
۱۵خانم امیرانیتهران
۱۶آقای شهری ایلام
۱۷آقای قبیتی اهواز
۱۸آقای ولی پورتهران
۱۹آقای فرخیاهواز
۲۰آقای سنگ تراش تهران
۲۱خانم حسن پور اهواز
۲۲آقای محمدیتهران
۲۳آقای جعفریانارومیه
۲۴آقای حسینیقم
۲۵آقای علویشیراز
۲۶آقای ابراهیمیارومیه
۲۷آقای شریعت پناه سردشت
۲۸آقای خضری ارومیه
۲۹آقای اسماعیلی نیا مازندران
۳۰آقای محمدیقم
۳۱آقای رضویتهران
۳۲ آقای شاه محمدیقم
۳۳آقای اکبر پورماهشهر
۳۴آقای فیضی تبریز
۳۵آقای بابایی گنبد کاووس
۳۶آقای حاتمیایلام
۳۷آقای کلاییبهشهر
۳۸آقای میرزاییکرمانشاه
۳۹آقای محمد پوریپیرانشهر
۴۰آقای بهرامیقزوین
۴۱آقای ایرانی بندر گناوه
۴۲آقای قاسمی شیراز
۴۳آقای یزدان پناه بوشهر
۴۴آقای ظاهریکردستان
۴۵آقای علیزاده گچساران
۴۶آقای موسوی عراق
۴۷آقای طراوتیارومیه
۴۸آقای دادبودبهبهان
۴۹آقای ویسیمریوان
۵۰آقای سهرابیاهواز
۵۱آقای ناظمی تبریز
۵۲آقای رحیمی شوش دانیال
۵۳آقای ولی زاده تهران
۵۴آقای زکی پور تهران
۵۵آقای اسکندریتبریز
۵۶آقای عسکری بروجرد
۵۷دبیرستان شاهدقم
۵۸آقای فرمانیمیانه
۵۹خانم خالقیقم
۶۰آقای فلاحتیبوشهر
۶۱آقای لطفی پور جهرم
۶۲آقای ملکیتهران
۶۳آقای شفیعیاصفهان
۶۴آقای وجدانیهمدان
۶۵آقای احمدینقده
۶۶خانم حیدری اهواز
۶۷آقای دوستیکرمانشاه
۶۸آقای عزیزی تهران
۶۹آقای شمشیریتهران
۷۰خانم نیکزاداهواز
۷۱آقای صادقیبجنورد
۷۲خانم نایبیبهبهان
۷۳آقای حاج حیدری تهران
۷۴آقای اسکندریکرج
۷۵خانم صدری اهواز
۷۶آقای فرهادیارومیه
۷۷آقای استواری شیراز
۷۸آقای روحانی اهواز
۷۹آقای یوسفیبجنورد
۸۰آقای تقی لوزنجان
۸۱آقای خزرلوارومیه
۸۲آقای حیدری چالوس
۸۳آقای حجازیتبریز
۸۴آقای انصاریقم
۸۵آقای آریناهواز
۸۶آقای سجادیامیدیه
۸۷آقای خدادوستخوزستان
۸۸آقای جزایری زنجان
۸۹آقای اکبریاصفهان
۹۰آقای کاظمی همدان
۹۱آقای سعادتکاشان
۹۲آقای شیخی ایلام
۹۳آقای پیر علی لوارومیه
۹۴آقای سلامی خلخال
۹۵آقای منفرد ارومیه
۹۶آقای صیادی تهران
۹۷آقای حمیدیجهرم
۹۸آقای شمسشهر کرد
۹۹خانم هاشمیگچساران
۱۰۰آقای مابقی تهران
۱۰۱آقای خان محمدیاناردبیل
۱۰۲آقای شیخی گنبد
۱۰۳آقای پورباقری تبریز
۱۰۴خانم صانعی اصفهان
۱۰۵آقای وکیلیارومیه
۱۰۶آقای محمود زادهاصفهان
۱۰۷آقای تواضع کاشان
۱۰۸آقای مومنیاصفهان
۱۰۹آقای خوجهبندر تنکابن
۱۱۰آقای صاحبدل خوی
۱۱۱آقای موسوی اصفهان
۱۱۲آقای حساستبریز
۱۱۳آقای حیدریساری
۱۱۴آقای محبیشیراز
۱۱۵آقای نیکوآمل
۱۱۶آقای خالقیگنبد
۱۱۷آقای سالمی شیراز
۱۱۸آقای عالیکردستان
۱۱۹آقای مظفریتهران
۱۲۰آقای نوه سی تهران
۱۲۱آقای اسماعیلیمازندران
۱۲۲آقای مسعودیانمازندران
۱۲۳آقای مروتبوشهر
۱۲۴آقای قاسم خانی ارومیه
۱۲۵آقای رضایی قزوین
۱۲۶آقای بهرامیقزوین
۱۲۷آقای سهرابیاصفهان
۱۲۸آقای محمدیاصفهان
۱۲۹آقای همت لوارومیه
۱۳۰آقای خلج همدان
۱۳۱آقای عابدینیشیراز
۱۳۲آقای آقاجریاهواز
۱۳۳آقای فیضیزنجان
۱۳۴آقای صفاپورقم
۱۳۵آقای دوپیکراهواز
۱۳۶آقای شفیعیاهواز
۱۳۷آقای محبیتهران
۱۳۸آقای کایاترکیه
۱۳۹آقای کاشفی فربوشهر
۱۴۰آقای شیخسمنان
۱۴۱آقای بنک دارمازندران
۱۴۲آقای ثابتساری
۱۴۳آقای جلیلیاراک
۱۴۴آقای رویین تن اهواز
۱۴۵آقای نطقیکاشان
۱۴۶آقای فتحیتهران
۱۴۷آقای بلداجیاصفهان
۱۴۸آقای مزارعیشیراز
۱۴۹آقای سلطانیآمل
۱۵۰آقای تقی پورمحمود آباد
۱۵۱آقای فیروزیبرازجان
۱۵۲آقای منصوریآستارا
۱۵۳آقای گودرزیانکرج
۱۵۴آقای بخشینایین
۱۵۵آقای کیهانیتهران
۱۵۸آقای زابلی یاسوج
۱۵۹آقای رنجبرارومیه
۱۶۰آقای سلیمانیاصفهان
۱۶۱آقای جهازی اردبیل
۱۶۲آقای کریمی اصفهان
۱۶۳آقای زارع همدان
۱۶۴آقای جعفر زادهنکا
۱۶۵آقای کردلوزنجان
۱۶۶آقای رستمیکوهدشت

 

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته