محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت

محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت

در مناطق پسته‌کاری به دلیل بالا بودن pH خاک جذب عناصر غذایی کم‌نیاز (آهن، روی، مس و منگنز) از خاک با مشکل مواجه است. یکی از راه‌های رفع این مشکل محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت ماه این عناصر میباشد که بعد از انجام تجزیه برگ و تشخیص کمبود هر یک از عناصر قابل استفاده است. امروزه نقش عناصر ریزمغذی در بهبود کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، انکار ناپذیر است.

محلول پاشی درخت پسته در اردیبهشت

در مناطق پسته‌کاری عموما باغداران سالیان متمادی تنها از کودهای حیوانی و شیمیایی (بیشتر کودهای ازته و فسفره) استفاده کرده اند و کودهای حاوی عناصر کم مصرف کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش در دو آزمایش جداگانه اثرات محلول‌پاشی غلظت های مختلف آهن از دو منبع سولفاته و کلاته در دو فاصله زمانی متفاوت و همچنین محلول‌پاشی کودهای مرکب مختلف بر روی غلظت عناصر موجود در گیاه، عملکرد و کیفیت میوه، مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایش آهن بهترین غلظت، منبع و فاصله زمانی برای محلول‌پاشی آهن، تعیین گردید. در آزمایش کودهای مرکب، بهترین کود مرکب از بین کودهایی انتخاب شد که دامنه وسیعی از غلظت عناصر غذایی را در خود داشتند. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی کودهای آهن بر روی درختان پسته دارای کمبود این عنصر، اثرات مثبتی روی کمیت و کیفیت پسته دارد. سه مرتبه محلول‌پاشی آهن از منبع کلاته Fe-EDTA 6 درصد (ساخت داخل کشور) با غلظت ۱/۵ در هزار به فاصله ۱۵ یا ۳۰ روز از یکدیگر بیشترین اثر را در بهبود کمیت و کیفیت پسته داشت. اولین محلول‌پاشی درخت پسته در اردیبهشت ماه انجام شود.

کود مایع جهت محلول پاشی

بر اساس نتایج آزمایش، انجام محلول‌پاشی تیمار ذکر شده فوق در باغ‌های پسته دارای کمبود آهن، باعث افزایش ۷۲ کیلوگرم در هکتار محصول پسته خشک شد. همچنین میزان پوکی، زودخندانی پسته و ریزش جوانه های زایشی به ترتیب ۱/۳ ،۸ و ۷ درصد کاهش نشان داد. در همین رابطه درصد خندانی نیز ۵ در صد افزایش و انس پسته یک واحد کاهش یافت. نتایج محلول‌پاشی کودهای مرکب مختلف بر روی درختان پسته نشان داد که به طور کلی کود مرکب D در همه مناطق مورد مطالعه و در مورد بیشتر عناصر غذایی کم‌نیاز بالاترین غلظت را در برگ ایجاد نمود. این کود باعث افزایش قابل توجه غلظت عناصر غذایی آهن، روی، منگنز، مس و ب ر در برگ درختان تیمار شده گردید. بعد از این کود در اغلب مناطق کود مرکب B قرار می‌گیرد. البته در منطقه رفسنجان از نظر صفات کمی و کیفی محصول کود مرکب C برتری نسبی داشت. با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در مجموع در مناطقی که کمبود بیشتر عناصر غذایی به ویژه عناصر کم‌نیاز وجود دارد ترتیب مناسب بودن کودهای مرکب آزمایش شده برای محلول‌پاشی بر روی درختان پسته به صورت D B A C میصباشد و در مناطقی که غلظت بیشتر عناصر غذایی به ویژه عناصر غذایی کم‌نیاز نسبتا در حد بهینه وجود دارد ترتیب مناسب بودن کودهای مرکب آزمایش شده برای محلول‌پاشی بر روی درختان پسته به صورت C B A D می‌باشد

منبع:موسسه تحقیقات پسته

http://www.pri.ir

موضوعات
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری