مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته

مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته

بررسی مراحل توسعه جوانه گل ماده پسته نشان می دهد که کامل شده ساختمان خوشه ای در درون جوانه ها خرداد روی می‌دهد پس از آنکه آن یک رکورد سه ماهه در جوانه های گل ماده در طول تابستان دیده می شود. تشکیل آقا زنده های تخمک در مهرماه اتفاق می افتد. بنابراین قسمتی از گل که باعث تشکیل میوه در سال بعد می شود در مهر ماه بعد از برداشت محصول در جوانه های گل ایجاد می شود. برای تشکیل کامل تخمک تعداد زیادی از گل های موجود در خوشه بایستی شرایط کامل مناسب باشد. بنابر این تاخیر در برداشت محصول به خصوص در سال های پربار طغیان آفات به خصوص پذیرش های آبیاری تغذیه نامناسب به خصوص غذای از روی و بر تاثیر زیادی در تشکیل گلهای نر و ماده عقیم و کاهش پسته در خوشه تورو کی خوشه ها و در نتیجه کاهش محصول در سال های آینده خواهد گردید.
از میان عناصر غذایی ازت, روی و برد بیش از همه در گرده افشانی و تشکیل میوه اهمیت دارند. دادن کود ازته در پاییز به افزایش طول عمر تخمک طولانی شدن دوره گرده افشانی موثر در بهار سال بعد می شود. همچنین مصرف کودهای ازته در پاییز ممکن است افزایش اندازه در بهار سال بعد شود اما مصرف بیش از اندازه آن تحریک رشد رویشی و کاهش تشکیل میوه را به دنبال دارد. در پاییز به منظور افزایش مقدار ازت در گیاه برای رشد و نمو جوانه ها به کود ازتی نیاز است. دادن کود ازته در پاییز بایستی هرچه زودتر انجام گیرد تا از این پس از نفوذ به خاک و جذب توسط ریشه به بخش‌های بالایی درخت منتقل شود ممکن است ازت توسط ریشه جذب شود اما تا پیش از رشد دوباره در اوایل بهار و جوانه ها منتقل نشود. بخش بزرگی از اعضا جذب شده در این مرحله در اواخر زمستان و اوایل بهار پیش از آنکه صرف تشکیل میوه به مصرف رشد رویشی آنها پیش از مصرف کود ازت در پاییز به مرحله نرسیده باشد به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در اثر یخ زدگی از بین می‌روند. کمبود روی کاهش لاغری را به دنبال دارد و ممکن است مانع از باز شدن گلها در زمان باز شدن جوانه ها شود. مصرف روی با افزایش سطح برگها در اوایل بهار به طور غیر مستقیم به تشکیل میوه کمک می‌کند. در مناطقی که کمبود آب دارند کمبود روی بیشتر دیده می شود برای پیشگیری از کمبود آن در اواخر پاییز یا زمستان پیش از باز شدن شکوفه ها محلول پاشی شوند. در زمانی که کمبود بر خفیف است تلقیح تخمک پس از گرده افشانی به علت رشد ضعیف لوله در خامه کاهش میابد. کمبود بر سبب خشک شدن سر شاخه ها می شود. یکی از مواردی استفاده این این صورت برای تکامل جوانه هاست. رزومه کمبود بر در خاک یا برگ مطرح نیست. بلکه کمبود در درون جوانه ها مهم است. در نتیجه کمبود بر پرچم ها رشد نکرده و بدون دانه گرده باقی می ماند و آمادگی و گلهای کوچک باقی می‌مانند و مانند شکوفه های مبتلا به بیماری از بین می‌روند. محلول پاشی بر پیش از باز شدن جوانه ها افزایش تشکیل میوه دنبال دارد. به این میزان نیاز به برق و آنچه از تجزیه برگ و خاک به دست می آید چنان ارتباطی وجود ندارد. بالاترین میزان بر به آغاز متورم شدن جوانه ها در اواخر زمستان یعنی هنگامی که پرچم و مادگی به حداکثر رشد خود می‌رساند مربوط است.
تجربه بهترین راهنماست:
اگر شما برنامه ای داشته اید که موفق بوده است ان را ادامه دهید. همین شیوه می تواند بهترین راهنمای شما باشد.
اگر فکر میکنید که روش‌های بهتری نیز وجود دارد نخست آن را در سطحی محدود آزمایش کنید. بخش عمده ای از باغ تان را طبق برنامه ای که به آن اطمینان دارید محلول پاشی کنید و سپس برای مقایسه چند ردیف را برنامه جدید محلول پاشی نمایید. اگر تصور می‌کنید که این برنامه جدید خوب و موثر است هرگز آن را پس از یکسال متوقف کنید و پس از آن که آن را قبول و یا رد کنید چند سال آن را به کار ببرید بهترین راهنمای شما و تجربه شماست.

موضوعات
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری