مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن

مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن

شوری مسئله ای است که در خیلی از مناطق پسته کاری داریم بهترین راه مدیریت شوری است یعنی در حقیقت باید به روش‌های علمی شوری را مدیریت کنیم به عنوان مثال آبیاری است که در مناطق کشور باید اب درخت آبیاری سنگین انجام شود که خاک آبشویی شود البته برمی‌گردد به شرایط و امکاناتی که هر باغدار دارد. نمکه تجمع یافته در پشت ها بین ردیفها باشد باید سال به سال آنها را خارج کنیم به نوعی نیاز آبشویی خاک در زمستان را در نظر بگیریم. در حقیقت زمستان برنامه ای برای خارج شدن نمک ها از خاک و مدیریت عناصر غذایی در شرایط شوری و مدیریت کودی داشته باشیم در شرایط شور از کودهای پتاسیم دار باید بیشتر استفاده کنیم. اثر متقابل بین پتاسیم و سدیم باعث می‌شود اگرپتاسیم به مقدار کافی باشد اثر شوری را کم کند کودهای حیوانی استفاده کنیم که شوری که داشته باشد در مناطق شور کود مرغی مناسب نسبت و از بین کودهای گوسفندی و گاوی کود گاوی بهتر است. چون شوری کمتری دارد کود ماهی می‌تواند کمک زیادی کند چون ec آن پایین است همچنین برای استفاده از کودهای ازته در شرایط شور باید مدیریت مناسبی داشته باشیم هم از نظر نوع کود و هم میزان مصرف کود. بنابر این راه های انطباق خودمان با شوری اول به مدیریت آبیاری و شیوه آبیاری نیاز آبشویی در زمستان و حجم آبیاری که مورد استفاده قرار می‌گیرد برمی‌گردد و دوم به مدیریت کود و تغذیه تحقیقات نشان داده در خیلی مناطق شور ماسه بادی شوره اضافه می‌کنند که شوری را اضافه می‌کند که شرایط را بدتر میکند. یا در شرایط شوری دیدم که آب پای درخت نمی‌رود که شیوه آبیاری آبیاری سنگین انجام نمی شود اینها باید اصلاح شود که تا حدی می‌تواند به مدیریت شوری و تطابق شوری کمک کند. اینها را هم می‌توان می‌دانیم که کمبود آب یا آب شور داریم ولی با مدیریت صحیح می‌توان تا مقداری از اثرات شوری کم کرد به خصوص یکی از کارهایی که باید در باغات انجام شود نزدیکی خاک پشته ها برای تجمع نمک از درختان است که فاصله نباید کم باشد در عملیات کشت و کار نمک سطح آبخور نباید وارد درخت شود و شوری درخت را بالا برود باید هر زمستان نمک‌های روی پشت را بیرون ببریم مدیریت دیگری که برای شوری می‌توان انجام داد استفاده از ماسه بادی غیر شور به عنوان مانع یا پوششی روی سطح خاک است که باعث می شود بهره وری آب بیشتر شود وجود مقدار بیشتری آب در سطح خاک کاهش تبخیر و….. از مزایای ماسه بادی است. بنابر این باید ماسه بادی را روی سطح خاک بپاشید و این در صورتی است که ماسه بادی تجزیه شود که شور نباشد عناصر بر و…. بالا نداشته باشد همچنین توجه به آبیاری مناسب یعنی سطح کرتهایی که آبیاری می شود طوری باشد که همه جاهایی که کرت آب می‌خورد مسطح باشد اگر یک جای باغ زیاد و یک جای ان کم آب بگیرد باعث افزایش شوری در یک قسمت باغ میشود از مدیریت های دیگر در مناطق شور که باید در نظر گرفته شود بررسی کل پروفیل خاک است یعنی باید ۵/۱ تا ۲ متر مقطع عرضی خاک را در ردیف درختان بررسی کنیم که آیا لایه سنگینی در خاک یا لایه غیر قابل نفوذ که باعث تجمع نمکها در خاک وجود دارد اگر هست عمق این لایه چقدر است؟
اگر عمق ان کم است این لایه را بشکنیم و اگر عمق آن زیاد است همه لایه ها تجزیه و مشاهده شود و اگر لازم باشد به طرق دیگر آن را از بین ببریم بنابراین توجه به کل نیمرخ خاک مقط عرضی در شرایط شور خیلی می‌تواند مهم باشد که دیده شده لایه غیر قابل نفوذ باعث تجمع نمک میشود که هرچه این لایه ها بیشتر باشد می تواند بیشتر صدمه ببیند یعنی جاها لایه های رسی داریم بعضی لایه های خیلی نازک سخت در حد چند سانتی متر می تواند مشکلات عدیده ایجاد کند از جمله نفوذ ریشه و آب انجام نمی شود و باعث تجمع نمک میشود و ریشه ها آسیب می بینند و در کل عملکرد کاهش می یابد.
بعضی جاها مسئله قلیاییت خاک را داریم که خیلی جاها لازم است علاوه بر نیاز آبشویی نیاز گچی هم بررسی شود که از خاک به خاک دیگر متفاوت می باشد و باید کارشناسان نظر دهند بعضی جاها علاوه بر آبشویی لازم است برای رفع قلیایت گچ هم اضافه کنیم منظور این است که سدیوم روی سطح ذرات را باید آبشویی کنیم باید از گچ استفاده کنیم که باعث میشود سودیوم شسته شود.
مسئله دیگر نسبت ام جی در خیلی جاها پایین و زیر یک است هر چه حتی بالاتر از ۴ باشد بهتر و مناسب تری داریم و هر چه کمتر شود شرایط بدتر میشود که به خصوص اگر زیر یک باشد بایدگچ اضافه کنیم که از تخریب خاک جلوگیری کند و از مسائل سمیه ام جی جلوگیری می‌کند.

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری