مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری

مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پرباری و کم باری

 

میزان نیتروژن برگ پسته در سال کم بار و پر بار:

مقایسه عناصر برگ درخت پسته نشان میدهد که نیتروژن برگ درختان کم بار به طور معنا داری بیشتر از نیتروژن برگ درختان پر بار میباشد.درختان در زمستان سال کم محصول ۲۲ درصد ذخیره نیتروژن بیشتری دارند میتوان استنباط کرد که جذب بالاتر نیتروژن از ریشه درختان کم بار در زمستان صورت میگیرد و با انتقال به برگ ها سبب افزایش نیتروژن در برگ ها در سال کم محصول میشود

مقایسه عناصر برگ درخت پسته

میزان فسفر برگ پسته در سال کم بار و پر بار:

میزان فسفر برگ درختان کم بار با درختان پر بار تفاوت چندانی نمیکند هرچند که فسفر در برگ درختان کم بار کمی بیشتر از درختان پر بار میباشد

میزان پتاسیم در سال کم بار و پر بار:

میزان پتاسیم برگ درختان کم بار به طور معنا داری بیشتر پتاسیم در حالت پرباری میباشد.درخت پسته در سال کم محصول درصد بسیار بالایی از پتاسیم را توسط ریشه ها در برگ درخت پسته ذخیره میکند و در سال پر محصول از آن استفاده مینماید.

مقایسه  کلسیم در سال کم بار و پر بار:

نتایج نشان داده است که میزان کلسیم برگ درختان کم بار به طور معنا داری بیشتر از کلسیم درختان پر بار میباشد.اما از آنجهت که مصرف ملسیم در سال پر بار بسیار بیشتر میباشد ؛جذب کلسیم توسط ریشه ها هم در سال کم بار و هم در سال پر بار بالا میباشد

مقایسه  آهن و روی در سال کم بار و پر بار:

تحقیقات نشان میدهد که میزان آهن و روی برگ درختان کم بار درخت پسته تفاوتی با میزان آن و روی برگ درخت پسته در سال پر بار ندارد

مقایسه  منگنز در سال کم بار و پر بار:

میزان منگنز برگ درختان پسته در حالت کم باری بسیار کمتر از برگ درختان در حالت پر باری میباشد.

مقایسه  مس در سال کم بار و پر بار:

میزان مس برگ درختان پسته در حالت کم بار بسیار بیشتر از مس در حالت پر بار میباشد.

مقایسه  بر در سال کم بار و پر بار:

میزان بر در برگ درختان در حالت کم باری و پر باری تفاوت چندانی ندارد.درحالیکه تحقیقات در کالیفرنیا نشان میدهد که میزان بر در برگ درختان پسته در حالت کم باری بیشتر حالت پرباری میباشد.

نتیجه گیری کابردی مهم:

طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات میتوان به این نکات مهم پی برد که کود دهی درختان پسته در سال کم بار و پر بار از لحاظ درصد عناصر بایستی متفاوت باشد.

در بین عناصر پر مصرف نیتروژن و پتاسیم در برگ درختان کم بار و کلسیم و منیزیم در برگ درختان پر بار بیشتر تجمع میابد که نشان دهنده کارایی بیشتر ریشه های درختان پسته در حالت کم باری در جذب نیتروژن و پتاسیم است 

در بین عناصر کم مصرف مثل آهن روی و بر تفاوت قابل ملاحظه ای در جذب این عناصر کم مصرف در سال پر بار و کم بار وجود ندارد.

خلاصه ای از تحقیق دکتر مسعود خضری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری