نقش فسفیت پتاسیم در پسته

نقش فسفیت پتاسیم در پسته

برای درک نقش فسفیت پتاسیم در پسته باید دانست که فسفیت پتاسیم ترکیبی سیستمیک آلی علیه عوامل بیماریزای قارچی و باکتریایی خاکزاد و هوازاد بوده که به صورت دوطرفه (Symplastic ambiomobility ) از بالا به پایین و از پایین به بالا حرکت کرده و دارای خاصیت پیشگیری ، ایمن سازی و مداوا کنندگی می باشد.
نقش فسفیت پتاسیم در پسته

 شیوه عمل فسفیت در کنترل بیماریهای گیاهی:

 نخست مرتبط با تاثیر مستقیم بر روی عامل بیماریزا می باشد. نتیجه تحقیقات در زمینه کنترل قارچ فایتوفترا بیانگر آن است که ترکیبات حاوی فسفیت موجب اختلال در متابولیسم فسفر و تجمع پلی فسفات و پیروفسفات درون عامل بیماریزا می گردند که مهمترین عامل موثر در برهم ریختن واکنشهای آنابولیستی پیروفسفوریلاز و تجمع پیروفسفات می باشد.
 ازسوی دیگر تجمع فسفیت مانع از فعالیت چندین آنزیم در مسیر فرایند تولید گلیکوتیک پنتوز فسفات و اکسیداتیو پنتوز فسفات در قارچ فایتوفترا می شود.
 فسفیت مشابه اجزای دیواره سلولی قارچ گیاه را تحریک به تولید مواد دفاعی فیتوالکسین بر علیه عوامل بیماریزای گیاهی می کند. این فیتوالکسین ها ترکیبات ضدمیکروبی با وزن ملکولی پایین هستند که به مقدار قابل توجهی و تنها پس از تحریکات ناشی از عوامل بیماری زا و زخم های ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی توسط سلولهای سالم مجاور سلولهای مرده و آسیب دیده پدید می آیند.
 مقاومت زمانی علیه عامل بیماریزا پدید می آید که غلظت فیتوآلکسین به اندازه ای برسد که از رشد و توسعه بیمارگر ممانعت کند. در مجموع فیتوالکسین ها با ایجاد تغییرات در ساختمان دیواره سلولی میزبان، محدود نمودن دسترسی به کوآنزیم های ضروری و ایجاد تغییراتی در سرعت یا جهت متابولیسم میزبان به نحوی که گیاه در موقعیت بهتری از دفاع خود در برابر بیمارگر قرار گیرد، موجب افزایش مقاومت میزبان در برابر بیمارگر و در نهایت تقلیل میزان آلودگی می شوند.
 این ترکیب محرک رشد، ضد قارچ و تقویت کننده مکانیسم دفاع طبیعی گیاهان در برابر عوامل بیماریزای قارچی و باکتری می باشد. که برپایه فسفیت پتاسیم برای محلول پاشی و کود آبیاری تولید شده است.
این کود پس از محلولپاشی جذب شده و به علت برخورداری از تاثیر سیستمیک کامل، به تمام اندامهای گیاه منتقل می شود .
 فسفیت پتاسیم درون بافت گیاهی به اسید فسفورو تبدیل می شود که روی قارچ های آامیست اثر قارچ کشی دارد ، علاوه بر این باعث تحریک تولید فیتوآلکسین ها می شود.
به همین دلیل توصیه می شود برای مبارزه با گموز مرکبات، پسته، سیب درختی، سفیدک دروغی (کرکی)، پوسیدگی ریشه و طوقه گیاهان زراعی و برخی بیماری های باکتری محلول پاشی گردد.
بدلیل اینکه فسفر به فرم p203 می باشد، این امکان را فراهم می کند که خروج این ترکیب از ریشه و یا تثبیت آن در ریشه به حد صفر برسد.

زمان مصرف در پسته:

اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه بهترین زمان محلول پاشی فسفیت پتاسیم میباشد. در باغاتی که تحت شرایط بیماری های قارچی از جمله گموز پسته هستند ،این ترکیب بعنوان مکمل عمل قارچکش هایی مانند آلیت است که با افزایش مکانیسم هایی مانند ایجاد مقاومت القایی در افزایش اثر بخشی تیمارهای قارچکش موثر میباشد.بنابراین در تمام باغات پسته بعنوان یکی از محلولپاشی های دارای اولویت ،فسفیت پتاسیم را در این مقطع زمانی توصیه موکد میکنیم.
به عبارتی کاربرد فسفیت پتاسیم پس از استفاده از ترکیب قارچکش آلیت در باغات پسته صورت گیرد.
 چنانچه پروسه مغز بندی با تاخیر مواجه شده است محلولپاشی با این ترکیب توصیه موکد میشود

منبع:مهندس صباغی

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری