نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته

بسمه تعالي
باغداران محترم
موضوع: نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
براي انجام مديريت مناسب تغذيه و كوددهي در باغهاي پسته اطلاع از تاريخچه باغ، خصوصيات آب و خاك (آزمايشات آب و
خاك) و مقدار عناصر غذايي برگ (آزمايش برگ) لازم و ضروري است. تجزيه برگ در تشخيص كمبود و سميت عناصر در
درختان، نسبت به تجزيه خاك مفيدتر است. تركيب معدني برگ (مقدار مواد غذايي برگ) بستگي به بسياري از فاكتورها نظير
مرحله رشد، شرايط آب و هوايي، قابليت دسترسي عناصر در خاك، فعاليت و توزيع ريشه در خاك، مقدار آب و شيوه آبياري و …
دارد. تجزيه برگ همه اين فاكتورها را تركيب كرده و تخميني از عناصري كه بهاندازه كافي توسط ريشه جذب شدهاند را براي ما
مشخص ميكند. محدوديت اصلي تجزيه برگ اين است كه علت وقوع كمبود عناصر غذايي را براي ما روشن نميسازد. بنابراين
براي حل اين مشكل نتايج تجزيه خاك و برگ بايد همزمان مورد ارزيابي قرار گيرند.
نكات مهم در نمونه برداري برگ
١) زمان نمونه برداري برگ معمو ً لا بعد از دوره پر شدن مغز ( اواسط تيرماه تا اواسط مردادماه بسته به نوع
رقم) انجام ميگيرد.
٢) نمونهبرداري از برگهاي سالم وسط شاخه هاي بدون محصول و از شاخههايي كه از نظر ارتفاع
متوسط هستند، انجام ميشود. يعني نمونههاي برگ نبايد از شاخههاي خيلي نزديك به زمين يا واقع در نوك
درختان گرفته شوند.
٣) معمولا تعداد ٤ تا ٥ برگ از هر درخت و ١٠ تا ٢٠ درخت در هر قطعه از باغ نمونه برداري مي شود. منظور از
قطعه باغ، قطعهاي است كه داراي خاك يكنواخت، درختان هم سن و سال، رقم يكسان، مديريت يكنواخت
آبياري و كودي و به طور خلاصه قطعهاي با شرايط معين و يكنواخت ميباشد.
٤) نمونه ها بايد در پاكت هاي كاغذي قرار داده شده و حداكثر ٢٤ ساعت پس از نمونه برداري به آزمايشگاه
ارسال گردد. در صورتيكه اين امر ممكن نيست حداكثر به مدت دو روز مي توان نمونه ها را در دماي يخچال
نگهداري كرد. نمونهها بايد از تابشخورشيد دور نگه داشته شوند.
٥) بر روي پاكت نمونه ها مشخصات كامل آنها از قبيل تاريخ و محل نمونه برداري، نام باغ يا باغدار، وضعيت
محصول باغ و هرگونه اطلاعات لازم جهت شناسايي بهتر نمونه بايد درج گردد.
در خاتمه بايد خاطر نشان نمود كه نمونهبرداري و آزمايش برگ و تفسير صحيح نتايج آزمايش توسط افراد آگاه و خبره ميتواند
علاوه بركمك به انجام مديريت صحيح در باغ و افزايشپايدار محصول، در كاهشو بهينه كردن هزينهها موثر
باشد. بنابراين به كليه باغداران انجام اصولي آن توصيه ميگردد.
مؤسسه تحقيقات پسته كشور
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

موضوعات
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
رشد ریشه درخت پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
معرفی رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.

7615

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد

7617

 

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

این نوع پسته بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد ولی در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباششد

Picture 0770

logo-samandehi