نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته

بسمه تعالي
باغداران محترم
موضوع: نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
براي انجام مديريت مناسب تغذيه و كوددهي در باغهاي پسته اطلاع از تاريخچه باغ، خصوصيات آب و خاك (آزمايشات آب و
خاك) و مقدار عناصر غذايي برگ (آزمايش برگ) لازم و ضروري است. تجزيه برگ در تشخيص كمبود و سميت عناصر در
درختان، نسبت به تجزيه خاك مفيدتر است. تركيب معدني برگ (مقدار مواد غذايي برگ) بستگي به بسياري از فاكتورها نظير
مرحله رشد، شرايط آب و هوايي، قابليت دسترسي عناصر در خاك، فعاليت و توزيع ريشه در خاك، مقدار آب و شيوه آبياري و …
دارد. تجزيه برگ همه اين فاكتورها را تركيب كرده و تخميني از عناصري كه بهاندازه كافي توسط ريشه جذب شدهاند را براي ما
مشخص ميكند. محدوديت اصلي تجزيه برگ اين است كه علت وقوع كمبود عناصر غذايي را براي ما روشن نميسازد. بنابراين
براي حل اين مشكل نتايج تجزيه خاك و برگ بايد همزمان مورد ارزيابي قرار گيرند.
نكات مهم در نمونه برداري برگ
١) زمان نمونه برداري برگ معمو ً لا بعد از دوره پر شدن مغز ( اواسط تيرماه تا اواسط مردادماه بسته به نوع
رقم) انجام ميگيرد.
٢) نمونهبرداري از برگهاي سالم وسط شاخه هاي بدون محصول و از شاخههايي كه از نظر ارتفاع
متوسط هستند، انجام ميشود. يعني نمونههاي برگ نبايد از شاخههاي خيلي نزديك به زمين يا واقع در نوك
درختان گرفته شوند.
٣) معمولا تعداد ٤ تا ٥ برگ از هر درخت و ١٠ تا ٢٠ درخت در هر قطعه از باغ نمونه برداري مي شود. منظور از
قطعه باغ، قطعهاي است كه داراي خاك يكنواخت، درختان هم سن و سال، رقم يكسان، مديريت يكنواخت
آبياري و كودي و به طور خلاصه قطعهاي با شرايط معين و يكنواخت ميباشد.
٤) نمونه ها بايد در پاكت هاي كاغذي قرار داده شده و حداكثر ٢٤ ساعت پس از نمونه برداري به آزمايشگاه
ارسال گردد. در صورتيكه اين امر ممكن نيست حداكثر به مدت دو روز مي توان نمونه ها را در دماي يخچال
نگهداري كرد. نمونهها بايد از تابشخورشيد دور نگه داشته شوند.
٥) بر روي پاكت نمونه ها مشخصات كامل آنها از قبيل تاريخ و محل نمونه برداري، نام باغ يا باغدار، وضعيت
محصول باغ و هرگونه اطلاعات لازم جهت شناسايي بهتر نمونه بايد درج گردد.
در خاتمه بايد خاطر نشان نمود كه نمونهبرداري و آزمايش برگ و تفسير صحيح نتايج آزمايش توسط افراد آگاه و خبره ميتواند
علاوه بركمك به انجام مديريت صحيح در باغ و افزايشپايدار محصول، در كاهشو بهينه كردن هزينهها موثر
باشد. بنابراين به كليه باغداران انجام اصولي آن توصيه ميگردد.
مؤسسه تحقيقات پسته كشور
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

موضوعات
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری