پروانه میوه خوار پسته

پروانه میوه خوار پسته

پروانه میوه خوار پسته ،با نام کرم میوه خوار پسته نیز شناخته می شود.این حشره یک آفت قدیمی برای درختان پسته ی ایران است و در تمام پسته کاری های کشور حضور دارد.در باغ های مسن،بدلیل وجود پناهگاه زمستانی برای لارو زمستان گذران در شکاف تنه ی درختان و زیر پوستک تنه ی آنها،تراکم جمعیت آن بیشتر است،اما در باغ های جوان نیز دیده می شود.بال های رویی خاکستری با لکه های پراکنده و تیره ی غیر منظم در سطح بال و یک لکه ی تیره بطور واضح در قاعده بال وجود دارد.لارو در ابتدا سفید کدر و در ادامه ی رشد،بندهای قسمت شکمی بطور متناوب به رنگ قرمز گلی و کرم کدر در می آیند،لاروهای زمستان گذران به رنگ سبز در پناهگاه زمستانی دیده می شوند.

پروانه میوه خوار پسته

        (نحوه خسارت لارو پروانه میوه خوار پسته در اوایل بهار)

حشرات کامل از اواسط فروردین در باغ ظاهر می شوند و روی میوه،خوشه و برگ های کوچک و تازه تشکیل شده تخم گذاری می کنند. در این زمان پوست میوه نرم است بنابر این لاروها وارد میوه ها می شوند و فقط از محل رشد جنین یعنی از قاعده میوه تغذیه می کنند.

لارو پروانه میوه خوار پسته در داخل میوه ی پسته در مرحله ی قبل از تشکیل پوست استخوانی.لارو در محل قاعده ی دانه ی پسته روی توده ی سفید رنگ که محل رشد مغز است دیده می شود و از این محل تغذیه می کند. فضولات لارو روی توده سفید مشاهده می شود.پایین،روزنه ورود لارو به داخل میوه در اوایل بهار دیده می شود.

پروانه پسته

             (علایم تغذیه لارو پروانه میوه خوار پسته)

در اوایل بهار،هر لارو چندین میوه را از بین می برد تا اینکه به مرحله ی رشد کامل برسد.در این دوره،هنوز پوست سخت در میوه تشکیل نشده است.میوه های پسته که در این زمان خسارت می بینند در مدت کوتاهی پژمرده و به رنگ قهوه ای و سیاه در می آیند،سپس این میوه ها خشک و ریزش می کنند که به آن <<داغو>> گفته می شود.لارو پس از تکمیل دوره ی رشد،غالبا در شکاف تنه و زیر پوست تنه ی درخت در داخل پیله ای سفید و نازک شفیره می شود.تعدادی از لاروها در محدوده ی اطراف تنه،زیر بقایای گیاهی،مواد آلی و خاک های نرم شفیره می شوند.لاروهای نسل دوم،پوست رویی میوه (اپیدرم)را می جوند و با ایجاد یک روزنه ی ریز به زیر آن نفوذ می کنند.در این مرحله،لارو غالبا از پوست نرم (میانی)میوه تغذیه می کند.

لارو پروانه میوه خوار پسته

       (سیاه شدن سطح رویی سخت همراه با فضولات آفت)

در میوه هایی که در پوست سخت آنها ترکیدگی ایجاد شده باشد یعنی خندان شده باشند لارو پروانه میوه خوار به مقدار جزیی از مغز نیز نغذیه می کند.محل تغذیه ی لارو این آفت،همیشه با رشد کپک ها همراه است.در نسل دوم،لاروهای این آفت مسیر ورود میکروارگانیسم ها،از جمله قارچ های میوه های با پوست استخوانی خندان باز می نمایند و این قارچ موجب ترشح زهرابه افلاتوکسین در مغز پسته می شود.

خسارت پروانه میوه خوار پسته

     (خسارت لارو پروانه میوه خوار پسته در اوایل بهار)

لارو ها پس از رشد کامل،میوه را ترک و محل شفیرگی آنها همانند لاروهای نسل اول است.لاروها در طول زمستان در داخل پیله ای نازک،بی حرکت به سر می برند.قسمتی از جمعیت این آفت دو نسل در سال دارد و قسمتی فقط یک نسل در سال تولید می کنند. خسارت نسل اول آفت از نظر کمی شدیدتر از خسارت نسل دوم است. از نظر کیفیت محصول،خسارت نسل دوم حایز اهمیت می باشد.در شرایط کنونی،به عنوان یک آفت درجه دوم در پسته کاری های ایران شناخته می شود

تغذیه لارو پروانه میوه خوار از مغز پسته

             (تغذیه لارو پروانه میوه خوار از مغز پسته)

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری