پسته کوهی(بنه)

پسته کوهی(بنه)

پسته کوهی(بنه) تیپ بنه در اقلیم های نیمه خشک سرد و سرد مدیترانه ای قرار گرفته است و از ارتفاع ۱۷۰۰-۸۰۰ متری ادامه دارد و از این ارتفاع به بعد بطور محسوسی رویش آن کاهش میابد. این گونه در ایران به بنه معروف است و به صورت جنگل , درختان پراکنده در محدوده رویش بین عرض جغرافیایی ۳۸-۲۸ درجه دیده میشود.در ایران در ارتفاعات کهکیلوئیه تا کازرون و سلسله جبال زاگرس از آذربایجان تا کرمان و کوه های مرکزی ایران،خراسان و سیستان و بلوچستان وجود دارد.

سطح جنگل های بنه ایران تا یک میلیون هکتار برآورده شده است.این گونه بیشتر در خاک های عمیق و نیمه عمیق با بافت سبک مشاهده می شود.هر چند در لا به لای سنگ ها و صخره ها نیز بنه رویش دارد.اقلیم های خشک سرد و خشک بیابانی سرد بیشترین جنگل های بنه را در خود جای داده اند.(پی اچ) خاک در اثر جنگل های بنه بین ۳/۷ تا ۱/۸ متغیر است این نشان می دهد که درخت بنه محیط بازی را به خوبی تحمل می کند. قابل ذکر است که توسعه جنگل های بنه برای تثبیت شنهای روان و خاکهای زراعی و جلو گیری از سیل و بادهای محلی از اهمیت خاصی برخوردار است.

پسته کوهی(بنه)

بنه گونه ای نورپسند بوده در نتیجه جهت های جنوبی و غربی را بیشتر از سایر جهت ها می پسندد.به طوری که متوسط ارتفاع درختان با ۴۴/۴ متر در جهت های جنوبی و غربی بیشتر از سایر جهت های جغرافیایی است.ارتفاع و طول تاج درختان بنه نیز در ارتفاعات پایین و در شیب کمتر از  ۱۲ درصد و فرم زمین دره. به دلیل غنی بودن و حاصیل خیزی خاک بیشتر از سایر ارتفاعات و شیب ها است

در ایران بنه زودتراز هر گونه های دیگر از خواب بیدار می شود و گل های آن زودتر از گل های درختان پسته اهلی شکوفا می شوند و درختان ماده بذری در ۱۸-۱۷ سالگی میوه تولید می کنند.مطالعات فنولوژی در استان کرمان میانگین زمان لقاح را هفته دوم فروردین تا اواخر فروردین میانگین زمان ظهور گل های نر را هفته اول فروردین و گل های ماده را هفته دوم فروردین و میانگین زمان تشکیل میوه را اواسط اردیبهشت نشان می دهند.البته ارتفاع و نوع اقلیم رشد دو عامل موثر در مراحل فنولوژی است.میوه ها در ابتدا بسیار ریز و به رنگ قهوه ای ظاهر میشوند.و پس از آن در هنگام رشد به رنگ کرم در آمده و در مرحله بعد قرمز رنگ میشوند.اگر جنین کامل تشکیل نشود. میوه قبل از رسیدن ریزش مینماید.در فصل خزان برگ ها نارنجی رنگ شده وخزان می کنند.بذرهای بنه دارای رشد اولیه کمی میباشد.و بذرهای این گونه دارای قوه نامیه متفاوتی هستند

میوه درخت بنه دارای ۳۰ در صد روغن است و در مناطق بنه خیز به صورت سنتی از آن روغن تهیه می گردد و صمغ ترشح شده از درخت کاربرد فراوان دارد.در بعضی از مناطق کشور مثل کردستان و کرمانشاه از این درختان صمغ معطری به دست می آید که سقز نام دارد و یکی از اقلام صادراتی این نواحی محسوب میشود.پری کارپ میوه معطر و دانه آن سرشار از روغن می باشد. اهمیت بنه از نظر باغبانی بدین جهت است که به عنوان یک پایه مقاوم به نماتد مولد غده ریشه پسته (میلوایدوگاین اس پی پی )میباشد و در حال حاظر در استان کرمان در بعضی مناطق توسط باغداران تکثیر و مورد استفاده قرار میگیرد.تحقیقات نشان میدهد که بنه به گونه های مختلف فیتوفترا دارای مقاومت بیشتری نسبت به پسته اهلی است.در صورتی که پایه پسته اهلی نسبت به هر دو بیماری (فیتوفترا و نماتد مولد غده ریشه) حساس می باشد و این موضوع اهمیت استفاده از این پایه را روشن می سازد.طی بززسی های انجام شده.این پایه نسبت به پایه های پسته اهلی در مقابل شوری خاک مقپاومت کمتری دارد.رقم اوحدی روی بنه پایین ترین مقدار سدیم برگ و رقم احمدآقایی روی بنه بالاترین مقدار پتاسیم و فسفر برگ را در بین پایه های مورد آزمایش دارد.

در روی این پایه سطح برگ احمدآقایی و قطر شاخه بالای محل پیوند در سه رقم احمدآقایی.اوحدی و کله قوچی بطور نسبی افزایش می یابد شوری به طور معنا داری باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی پایه های پسته می شود و در این بین پایه بنه کمترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشته است.بررسی میزان ای سی ۵۰ (هدایت الکتریکی که در آن میزان جوانه زنی ۵۰ درصد شاهد میباشد)به عنوان شاخص تحمل به شوری نشان میدهد که بذرهای بنه دارای کمترین میزان ای سی ۵۰ نسبت به دو پایه سرخس و قزوینی است (۱۱/۱۱ در مقابل ۷۷/۱۳ و ۳۳/۱۶ دسی زیمنس بز متر به ترتیب در مورد بذزهای سرخس و قزوینی به منظور کاهش اثرات شوری.اثر تنظیم کننده های زشد گیاهی و ترکیبات شیمیایی (اسید جیبرلیک.سایتوکینین و سایکوسل) بر رشد دانهال های بنه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد: الف-محلول پاشی با اسید جیبرلیک (جی ا ۳) به طور معنی دار موجب افزایش ارتفاع و وزن خشک قسمت هوایی دانهال های بنه می گردد

. ب-سایتوکینین (بی ا) موجب افزایش میزان کلروفین برگ. سطح برگ.وزن خشک قسمت هوایی و ریشه و کاهش نسبت ریشه به شاخساره می شود.پ-سایکوسل (سی سی سی)باعث افزایش سطح برگ.وزن خشک ریشه و نسبت وزن خشک ریشه به شاخساره شد. تنها کاربرد بی ا و سی سی سی موجب کاهش یون سدیم ریشه گردید.در سالهای اخیر بنه به عنوان پایه ایده آل دارای خصوصیات مطلوبی چون رشد قطری تنه و تنه منفرد بدون هیچ شاخه فرعی مطرح است و در مناطق خشک نتایج رضایت بخشی را داشته است.بنه دارای ناسازگاری موضعی در ناحیه پیونداست که کاهش عملکرد نسبت به پایه های بادامی و سرخس دارد.نکته قابل توجه اینکه دانه گرده بنه وزن مغزپسته زا کاهش و درصد پوکی ارقام اوحدی.کله قوچی و ممتاز را افزایش میدهد.

پسته کوهی(بنه)

پایه بنه در مقایسه با پایه پسته اهلی دارای میزان عملکرد و محصول کمتری است و رقم احمد آقایی بر روی این پایه دارای بیشترین میزان محصول و رقم کله قوچی کمترین میزان محصول را داشته است.اندازه میوه های تولید شده روی پایه بنه نسبت به سایر پایه ها کوچکتراست و در ترکیب پایه بنه با رقم اوحدی مشهودتر است.رشد قطری تنه بنه در محل پیوند بیشتر از سایر پایه ها است و این افزایش رشد در ترکیب پایه بنه با رقم کله قوچی بیشتر است (نا سازگاری موضعی).از نظر ارتفاع.پایه بنه دارای ارتفاع متوسطی است.بطور کلی چنانچه استفاده از پایه بنه برای ارقام پسته به صورت دیم یا فاریاب مدنظر باشد به ترتیب ارقام احمد آقایی.کله قوچی و اوحدی توصیه می شوند.

منبع:موسسه تحقیقات پسته

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری