کشاورزی مدرن و اقتصادی
آب از دیرباز مهمترین عامل توسعه در جهان بوده است. انسان ها در دوران اولیه زندگی نزدیك رودخانه ها و منابع آب تجمع می كردند و به فعالیت های كشاورزی می پرداختند.۹۷ درصد منابع آبی غیرقابل استفاده برای كشاورزی بوده و مقدار بسیارمحدودی از آن ها به طور مستقیم از سوی انسان مورداستفاده قرارگرفته است.
افزون بر آن، كمی بیش از ۱‎/۷۶ درصد از آب های كره زمین به صورت رودخانه های یخی از دسترس خارج شده و آنچه تقریباً باقی مانده در عمق زمین ذخیره شده است.
بهره گیری از روش های نوین كشاورزی و استفاده بهینه از آب، عوامل حیاتی برای نیل به هدف تأمین غذای جمعیت درحال افزایش دنیا است. طبق برآورد FAO، در ۳۰ سال آینده مردم جهان نیازمند ۶۰ درصد غذای بیشتر خواهندبود. بخش قابل توجهی از این افزایش تولید، حاصل كشت متراكم (استفاده از زمین كمتر برای تولید بیشتر) كه نیازمند آبیاری است، خواهندبود.
با این توصیف، دسترسی و رقابت برسر منابع آب یك چالش اساسی در سرراه بشر خواهدبود. بنابراین از هم اكنون قبل از آن كه دیر شود باید به فكر چگونگی استفاده بهینه از آب برای تولید موادغذایی بود. اصلاح شیوه تولید در بخش كشاورزی نخستین راه حل در زمینه ارتقای سطح بهره وری آب در مصارف كشاورزی است. با استفاده از بذرهای اصلاح شده، ارتقای كیفیت باروری خاك و بهره گیری از سایر روش های جدید كشاورزی می توان همزمان به افزایش تولید و استفاده بهینه از منابع آب دست یافت.
در این میان به كارگیری شیوه های كارآمد آبیاری و بهبود روش ها و استحصال آب از اهمیت بسزایی برخوردار است. بخش كشاورزی با صرف بیش از ۷۰ درصد آب های قابل استحصال، بزرگترین مصرف كننده است. برای تولید محصول، آب قابل توجهی باید صرف شود؛ به طوری كه مثلاً تولید یك كیلوگرم برنج نیازمند حدود ۱ تا ۳ مترمكعب آب است.
با افزایش جمعیت آب مصرفی بخش كشاورزی نیز افزایش می یابد. نتایج تحقیقات انجام شده توسط فائو در ۹۳ كشور درحال توسعه نشان می دهد ذخیره منابع آبی در این كشورها درحال كاهش است. این درحالی است كه امكان جایگزینی این منابع امكانپذیر نیست و ۱۰ كشور در شرایط بحرانی قرار دارند.
به این معنی كه برای تأمین منابع آب موردنیاز بخش كشاورزی شان نیازمند مصرف حدود ۴۰ درصد كل منابع تجدیدشونده آبی خود هستند. ۸ كشور دیگر با مشكل جدی در تأمین آب مواجه هستند و این كشورها نیز ناچار به تخصیص ۲۰ درصد از مجموع كل منابع تجدیدشونده آبی خود به بخش كشاورزی هستند.
اگرچه كشورهای درحال توسعه هم به كشت آبی و هم دیم اهتمام دارند تا بتوانند موادغذایی خود را تأمین كنند، ولی بخش اعظم تولیدات كشاورزی باید از طریق اراضی آبی تأمین گردد.
براساس پیش بینی فائو انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ میزان اراضی آبی در كشورهای درحال توسعه تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
با افزایش تراكم كشت می توان سطح زیركشت را از ۲۵۰ میلیون هكتار به ۳۲۰ میلیون افزایش داد. تأمین آب لازم برای افزایش سطح مستلزم بهره برداری بهینه از هر قطره آب است.
ایران از نظر اقلیم جزو كشورهای نیمه خشك به شمار می رود. با این كه صرفه جویی در منابع آب در ایران مطابق استانداردهای جهانی صورت نمی گیرد و از این نظر در سطح پائینی قراردارد، اما همین كمبود منابع آب باعث شده تا كشورمان تاریخ دیرینه ای در مدیریت آب داشته باشد. سد كریت در استان یزد، سد كبار، سد ساوه و انبوه آب انبارها و پل بندها نشان از اهمیت مدیریت منابع آب در گذشته دارد.
۹۴ درصد آب در كشور در بخش كشاورزی، ۴۰ درصد برای آشامیدن و ۲ درصد در صنعت مورد استفاده قرارمی گیرد.در ابتدای قرن اخیر، جمعیت ایران به ۶۵ میلیون نفر رسیده و سهم سرانه هر ایرانی از این منبع طبیعی درحدود ۲۱۵۰ مترمكعب در سال (یك چهارم سرانه جهانی) است.
بدیهی است با افزایش جمعیت به ۱۰۰ میلیون نفر در سال ،۱۴۰۰ بخش اعظم استان های كشور در شرایط كم آبی قرار خواهندگرفت.
همانطور كه گفتیم، در اینجا بحث كمبود آب از نظر آشامیدن نیست بلكه بحران آب بر تولید موادغذایی در كشور هم اثر می گذارد. جمعیت كشور درحال حاضر حدود ۶۵ میلیون نفر است كه پیش بینی شده در ۵۰ سال آتی به ۲ برابر یعنی حدود ۱۳۰میلیون نفر برسد. آیا امكان دارد برای حفظ وضع موجود تولیدات كشاورزی به ۲ برابر یعنی ۱۳۰ میلیون تن برسد.
اگر توجه كنیم كه درحال حاضر برای تولید ۶۵ میلیون تن محصول حدود ۸۵میلیاردمترمكعب آب مصرف می كنیم، به این واقعیت تلخ می رسیم كه هرچند زمین كشاورزی به قدر كافی دراختیار داشته باشیم، منابع آب كشور این اجازه را نخواهدداد كه ۲ برابر برداشت فعلی را كه ۱۷۰ میلیاردمترمكعب آب نیاز دارد، داشته باشیم.

 

 

 

منبع : روزنامه ایران
موضوعات
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری