کشاورزی مدرن و اقتصادی
آب از دیرباز مهمترین عامل توسعه در جهان بوده است. انسان ها در دوران اولیه زندگی نزدیك رودخانه ها و منابع آب تجمع می كردند و به فعالیت های كشاورزی می پرداختند.۹۷ درصد منابع آبی غیرقابل استفاده برای كشاورزی بوده و مقدار بسیارمحدودی از آن ها به طور مستقیم از سوی انسان مورداستفاده قرارگرفته است.
افزون بر آن، كمی بیش از ۱‎/۷۶ درصد از آب های كره زمین به صورت رودخانه های یخی از دسترس خارج شده و آنچه تقریباً باقی مانده در عمق زمین ذخیره شده است.
بهره گیری از روش های نوین كشاورزی و استفاده بهینه از آب، عوامل حیاتی برای نیل به هدف تأمین غذای جمعیت درحال افزایش دنیا است. طبق برآورد FAO، در ۳۰ سال آینده مردم جهان نیازمند ۶۰ درصد غذای بیشتر خواهندبود. بخش قابل توجهی از این افزایش تولید، حاصل كشت متراكم (استفاده از زمین كمتر برای تولید بیشتر) كه نیازمند آبیاری است، خواهندبود.
با این توصیف، دسترسی و رقابت برسر منابع آب یك چالش اساسی در سرراه بشر خواهدبود. بنابراین از هم اكنون قبل از آن كه دیر شود باید به فكر چگونگی استفاده بهینه از آب برای تولید موادغذایی بود. اصلاح شیوه تولید در بخش كشاورزی نخستین راه حل در زمینه ارتقای سطح بهره وری آب در مصارف كشاورزی است. با استفاده از بذرهای اصلاح شده، ارتقای كیفیت باروری خاك و بهره گیری از سایر روش های جدید كشاورزی می توان همزمان به افزایش تولید و استفاده بهینه از منابع آب دست یافت.
در این میان به كارگیری شیوه های كارآمد آبیاری و بهبود روش ها و استحصال آب از اهمیت بسزایی برخوردار است. بخش كشاورزی با صرف بیش از ۷۰ درصد آب های قابل استحصال، بزرگترین مصرف كننده است. برای تولید محصول، آب قابل توجهی باید صرف شود؛ به طوری كه مثلاً تولید یك كیلوگرم برنج نیازمند حدود ۱ تا ۳ مترمكعب آب است.
با افزایش جمعیت آب مصرفی بخش كشاورزی نیز افزایش می یابد. نتایج تحقیقات انجام شده توسط فائو در ۹۳ كشور درحال توسعه نشان می دهد ذخیره منابع آبی در این كشورها درحال كاهش است. این درحالی است كه امكان جایگزینی این منابع امكانپذیر نیست و ۱۰ كشور در شرایط بحرانی قرار دارند.
به این معنی كه برای تأمین منابع آب موردنیاز بخش كشاورزی شان نیازمند مصرف حدود ۴۰ درصد كل منابع تجدیدشونده آبی خود هستند. ۸ كشور دیگر با مشكل جدی در تأمین آب مواجه هستند و این كشورها نیز ناچار به تخصیص ۲۰ درصد از مجموع كل منابع تجدیدشونده آبی خود به بخش كشاورزی هستند.
اگرچه كشورهای درحال توسعه هم به كشت آبی و هم دیم اهتمام دارند تا بتوانند موادغذایی خود را تأمین كنند، ولی بخش اعظم تولیدات كشاورزی باید از طریق اراضی آبی تأمین گردد.
براساس پیش بینی فائو انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ میزان اراضی آبی در كشورهای درحال توسعه تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
با افزایش تراكم كشت می توان سطح زیركشت را از ۲۵۰ میلیون هكتار به ۳۲۰ میلیون افزایش داد. تأمین آب لازم برای افزایش سطح مستلزم بهره برداری بهینه از هر قطره آب است.
ایران از نظر اقلیم جزو كشورهای نیمه خشك به شمار می رود. با این كه صرفه جویی در منابع آب در ایران مطابق استانداردهای جهانی صورت نمی گیرد و از این نظر در سطح پائینی قراردارد، اما همین كمبود منابع آب باعث شده تا كشورمان تاریخ دیرینه ای در مدیریت آب داشته باشد. سد كریت در استان یزد، سد كبار، سد ساوه و انبوه آب انبارها و پل بندها نشان از اهمیت مدیریت منابع آب در گذشته دارد.
۹۴ درصد آب در كشور در بخش كشاورزی، ۴۰ درصد برای آشامیدن و ۲ درصد در صنعت مورد استفاده قرارمی گیرد.در ابتدای قرن اخیر، جمعیت ایران به ۶۵ میلیون نفر رسیده و سهم سرانه هر ایرانی از این منبع طبیعی درحدود ۲۱۵۰ مترمكعب در سال (یك چهارم سرانه جهانی) است.
بدیهی است با افزایش جمعیت به ۱۰۰ میلیون نفر در سال ،۱۴۰۰ بخش اعظم استان های كشور در شرایط كم آبی قرار خواهندگرفت.
همانطور كه گفتیم، در اینجا بحث كمبود آب از نظر آشامیدن نیست بلكه بحران آب بر تولید موادغذایی در كشور هم اثر می گذارد. جمعیت كشور درحال حاضر حدود ۶۵ میلیون نفر است كه پیش بینی شده در ۵۰ سال آتی به ۲ برابر یعنی حدود ۱۳۰میلیون نفر برسد. آیا امكان دارد برای حفظ وضع موجود تولیدات كشاورزی به ۲ برابر یعنی ۱۳۰ میلیون تن برسد.
اگر توجه كنیم كه درحال حاضر برای تولید ۶۵ میلیون تن محصول حدود ۸۵میلیاردمترمكعب آب مصرف می كنیم، به این واقعیت تلخ می رسیم كه هرچند زمین كشاورزی به قدر كافی دراختیار داشته باشیم، منابع آب كشور این اجازه را نخواهدداد كه ۲ برابر برداشت فعلی را كه ۱۷۰ میلیاردمترمكعب آب نیاز دارد، داشته باشیم.

 

 

 

منبع : روزنامه ایران
موضوعات
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
رشد ریشه درخت پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
معرفی رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.

7615

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد

7617

 

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

این نوع پسته بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد ولی در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباششد

Picture 0770

logo-samandehi