کوددهي پسته به روش کانال کود

مزایای روش کانال کود

۱- با استفاده از این  روش مشکل علف‌های هرز تا حد زیادی کاهش می‌یابد. کود دامی که منبع عمده بذر علف‌های هرز است، به صورت توده درکانال  قرار گرفته و بذر علف‌ها محل مناسبی برای رویش ندارند.

۲- راندمان و کارآیی مصرف کود در کانال کود به  مراتب بیشتر از روش پخش سطحی است ،چون ریشه‌ها به شکلی مستقیم غذای مطلوب خود را تأمین می‌کنند، بنابراین غذای سالم برای چند سالی بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود.

۳- به دلیل تهویه مطلوب ریشه‌ها از رشد بهتری برخوردار بوده و رنگ آنها، سفید، خوش رنگ با تراکم فراوان است.

۴- افزایش نفوذپذیری آب داخل خاک توسط حفره‌های مملو از مواد آلی از دیگر محاسن ارزشمند این شیوه تغذیه گیاهی می‌باشد.

۵- از آنجا که درخت پسته گیاهی است دائمی هر ساله تراکم ریشه در حوالی منطقه کانال کود  بیش از پیش افزایش یافته و تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می‌یابد.

کود دهی به روش کانال کود :

 

۱- ابتدا کانالهایی به عمق ۸۰ – ۶۰ سانتیمتر و عرض ۱۰۰-۶۰  سانتیمتر با طول دلخواه به نحوی که نصف عرض کانال در انتهای سایه انداز درخت قرار گرفته و نصف دیگر (جهت تامین رشد سال بعد) در بیرون از تاج درخت ، حفر می شود.

۲- کف کانال ها بقایایی گیاهی شامل  برگها و سر شاخه های خشکیده و خرد شده  درختان ریخته شده و روی آن به  ازاء هر  متر طول کانال از ۵ – ۳ کیلو کلش جو و گندم و یا علفهای هرز مزرعه ریخته می شود. (بقایای گیاهی حتما در ته کانال ریخته شوند.)

۳-  ۵۰-۳۰ کیلو در هکتار اوره روی کلش ها جهت سرعت بخشیدن به پوسیدگی بقایای گیاهی، با توجه به اینکه  میکرو ارگانیزم های خاک جهت تجزیه کاه و کلش و تبدیل آن به مواد آلی به ازت نیازمند می باشند، پاشیده می شود.

۴- کود حیوانی پوسیده  با توجه  به ابعاد کانال و نوع درخت به میزان ۵۰ – ۴۰ تن در هکتار (برای هر اصله ۷۰-۵۰ کیلوگرم ) داده  می شود. که می تواند ۴ -۳ % ماده آلی خام را افزایش دهد . به ازای هر ۱۰ تن  کود حیوانی معادل ۱۰۰ – ۶۰ کیلو در هر سال هوموس بدست می آید . به جای استفاده از کود حیوانی از کود بردهیوم به میزان ۶۰۰ کیلو در هکتار در کانال هامی توان استفاده نمود.

۵- با توجه به اینکه گوگرد یکی از عناصر لازم ، ضروری و پر مصرف جهت گیاه می باشد مصرف ۱۵۰۰-۵۰۰ کیلوگرم در هکتارکود گوگرد آلی گرانوله  (به ازای هر درخت ۱ تا ۳ کیلو گرم که بایستی با ۴۰تن کود حیوانی مخلوط شود ) همراه با کودهای حیوانی توصیه می شود. کود های گوگردباید با کود حیوانی مخلوط گردند تا بتوانند برای جذب گیاهی مورد استفاده قرار گیرند.

۶- سپس مخلوطی از کود های ماکروشامل کودهای  فسفاته و پتاسه تهیه  و در هر متر طول کانال ۵ – ۳ کیلو از این مخلوط پاشیده و این کود ها برای خاکهای خشک که کودهای شیمیایی و دامی مصرف  نشده باشد مصداق دارد . برای تعیین میزان نیاز  کود،  خاک تا عمق ۱۲۰ سانتیمتری تجزیه و یا از فرمول زیر در مورد اندازه های کودهای شیمیایی  در باغات پسته توصیه می گردد:

– میزان کود ازته مورد نیاز(در ۳ نوبت)= سن درخت ×۱۵۰ گرم

– میزان کود فسفاته مورد نیاز= سن درخت ×۵۰ گرم

– میزان کود پتاسه مورد نیاز= سن درخت ×۱۰۰ گرم

نکته:  در فرمول فوق حداکثر سن بایستی۲۰ سال فرض شود.

– سولفات روی  جهت باغات پسته هکتاری۱۸۰ کیلوگرم ،به ازاء هر درخت ۳۵۰-۳۲۰گرم ،در ۲ سال متوالی در چالکود توصیه می شود،و کاربرد مجدد این کود بایستی با اندازه گیری میزان روی در خاک باغ و برگ درخت بوده وهمراه با نظر کارشناسی باشد.

– در صورت عدم تشخیص آزمایشگاه و مشاهده علائم کمبود (ریز برگی و قرمز شدن حاشیه  برگ ها) به میزان  ۲۵ کیلوگرم در هکتار سولفات مس  هر دوسال یکبار و در صورت تشخیص آزمایشگاه و مشاهده  علائم  کمبود به میزان ۷۵-۶۰ کیلوگرم در هکتار به ازاء هر درخت ۱۵۰-۱۲۵ گرم ، در ۲ سال متوالی و بعداز پركردن چاله با كودهاي حيواني و شيميايي، در سطح چاله پاشيده و سپس چاله با خاك  پر شود.

– مصرف سولفات آهن به میزان ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار همراه با کود های حیوانی به ازاء هر درخت ۲۵۰-۲۰۰ گرم همراه با سایر کودها در چالکود در ۲ سال متوالی توصیه می شود.

۱- در صورتیکه در  باغ سیستم  آبیاری تحت فشار موجود  باشد و چاله ها در زیر قطره چکانها حفر شوند امکان مصرف کلیه کودها وجود دارد .

۲- چاله ها در مسیر آبیاري احداث گردد و بلافاصله پس از کوددھي چاله ها آبیاري شود.

موضوعات
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری