کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته

بسمه تعالي
موضوع: کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
باغداران محترم
با توجه به اينكه تعمير باغهاي پسته از اواخر پاييز آغاز مي گردد، لذا با توجه به توصيه كارشناسان تغذيه، باغداران، بهتر ميتوانند
از كودهاي حيواني بهرهگيري كاملتري نمايند. استفاده از کودهاي حيواني علاوه بر جنبه تغذيهاي، بيشتر به منظور اصلاح خاک
از جمله بهبود ساختمان، دانه بندي، تهويه و بيولوژي آن و همچنين بالا بردن ظرفيت تبادل کاتيوني خاک صورت مي گيرد.
بطوركلي ميزان مواد غذايي در کود مرغي بيشتر از گوسفندي و در گوسفندي بيشتر از گاوي است با اين حال مواد غذايي کود
مرغي به اندازه اي نيست که بتواند تمام نيازهاي غذايي گياه را تامين کند. کود مرغي سريعتر از کودهاي حيواني ديگر مورد تجزيه
قرار مي گيرد اما به همين اندازه اثرات آن در خاک زودتر ناپديد ميگردد که در اين رابطه توصيه ميشود کود گوسفندي و گاوي را
به صورت پوسيده به خاک داد تا اثرات آن سريعتر بروز کند و از آسيب هاي احتمالي جلوگيري شود.
زمان مصرف:
زمان استفاده از کودهاي حيواني از اواسط پاييز تا اوايل زمستان است. اگر بعد از اين زمان كودها استفاده شوند، ميتواند اختلالات
فيزيولوژيک همچون زردي برگها در اول فصل را ايجاد نمايد كه اين موضوع به علت رقابت ريزموجودات تجزيهکننده کود با
درخت براي مصرف ازت و عدم دسترسي گياه به ازت کافي مي باشد. اين مساله در مورد کودهايي که به خوبي نپوسيده اند
شديدتر است.
شيوه مصرف:
كودها بايد در انتهاي سايه انداز درخت به طور متناوب هر ٢ سال يکبار، در يک طرف درخت در زير خاك قرار داده شود. نكته
مهم اينكه بايد از ريختن کودهاي حيواني در سطح خاک به خصوصدر خاك هاي رسي خودداري گردد. در مواردي كه کودها که
در سطح خاک ريخته مي شوند قسمت رويي آنها که در معرض مستقيم نور خورشيد و هوا قرار مي گيرد سريعتر تجزيه شده و به
هدر مي روند. همچنين وجود اين كودها در سطح خاك مي تواند آب و مواد غذايي بيشتري را جذب کرده و در اختيار گياه قرار
دهد و اين موضوع باعث مي شود كه ريشه درختان به طرف سطح خاک رشد كنند درنتيجه خشکي تابستان و سرماي زمستان مي
تواند ريشه هاي درختان را تهديد نمايد.
مؤسسه تحقيقات پسته كشور
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

سبد خرید 0
موضوعات
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری