کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟

کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟

هر دو می تواند خوب باشد چون ما دو نوع کود در خاک داریم یکی کمبود کمی یعنی یک عنصر در خاک نیست و غلظت عنصر در خاک کم است. کمبود کمی یعنی آن عنصر وجود دارد ولی جذب نمی شود در صورتی که کمبود کمی داشته باشد ما باید کمبود کمی را برطرف کنیم مثلا یک خاکی که از نظرم اهن فقیر است بهتر است ذخیره ای از اهن با کود های مناسب برای خاک فراهم کنیم. اگر کمبود کیفی باشد که برمیگردد به مسائلی مثل ph بالا و عدم جذب عناصر میکرو اگر ممکن است باید شرایط موضعی جذب عناصر در خاک فراهم شود مثلا استفاده از مواد آلی به صورت موضعی استفاده از گوگرد به صورت موضعی و استفاده از کودهای ازته باعث کاهش phمی شود. محلول پاشی در خیلی موارد می‌تواند به کمک درختان بیاید و کمبود عناصر میکرو را در شرایط بحرانی و حساس رشد گیاه و تکمیل میوه برطرف کند. به نظر من ما باید از هر دو استفاده کنیم یعنی جاهایی که کمبود کمی در خاک وجود دارد با نظر کارشناسان و تجزیه خاک از کاربرد خاکی استفاده شود و جاهایی که کمبود کیفی مشاهده می شود شرایطی را برای جذب عناصر مهیا کنیم و به صورت ترکیبی از محلول پاشی هم استفاده شود چون سریع جذب میشود و در مراحل حساس رشد استفاده می شود باید توجه داشت که کاربرد خاکی در درازمدت پایدارتر است و محلول پاشی از اثر انی دارد و برای سال بعد باید تکرار شود. در سالهای اول از ترکیبی از هر دو در سال های بعد اگر دیدیم کاربرد خاکی اثرخودش را گذاشته و غلظت آن عنصر در برگ بالا رفته است دیگر از محلول پاشی استفاده نمی‌کنیم یا کمتر استفاده می کنیم.

موضوعات
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته    Estenoborus perrisi
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
اثرات روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان