پایه و پیوند پسته

پایه و پیوند پسته

کاشت پایه

پایه های درخت پسته اعم از پیوند شده یا نرک مستقیما از گلدان به محل اصلی منتقل میشوند.

کندن نهال از زمین و انتقال آن به محل اصلی با ریشع های لخت نیز عملی سنتی و امکام پذیر هست اما به سبب حساسیت شدید ریشه به خشکی و به هوا عملی غیر معمول و غیر متداول است بطوری که کاشت این گونه نهال ها به مراتب دقیق تر و مشکلتر از کاشت نهال های گلدانی است.

نهال ها پس از کاشت در محل اصلی باید طوری آبیاری شوند که خاک تا یک متر در اطراف ریشه همیشه مرطوب باقی بماند. آب دوم، حداکثر دوهفته پس از نوبت اول و آبیاری های بعدی نیز باید متعاقبا بطور منظم انجام شود.

قیم بعدی نهال ها پس از کاشت نیز عملی است و احتیاطی و اضطراری.

پایه و پیوند پسته

 

پیوند

ارقام پسته های ( پتیرز و کرمان ) پیوندک هایی هستند که پیوند زدن آنها روی پایه های بدست آمده از خزانه ها طبق فنون تجربه شده بهترین نتیجه را به ما داده اند.

عمل پیوند به هر نوعی که باشد عبارت است ازکندن قسمتی از بافت زاینده یک گیاه وچسباندن آن به قسمتی از اندام روینده گیاهی دیگر ،بنحوی که از ترکیب این اتصال کولتیوار یا رقم مورد نظر بدست آید.

در پیوند شکمی فقط یک جوانه ولی در پیوند وصله ای یک تکه با جوانه از درخت مادری جدا میشود و به بدنه پایه متصل میشود.

پیوند شکمی در پسته اوایل مرداد یعنی موقعی زده میشود که جوانه رسیده و خواب باشد اما پایه فعال و لغزنده و به اصطلاح «پوست دهنده» باشد.

معمولا هنگام احداث باغ اعم از جدید تا قدیم ، پایه های نرک را ابتدا در اسفند ماه میکارند و در تیرماه سر جا پیوند میکنند.چنانچه نگرفت همان پایه را درشهریور ماه مجددا پیوند میزنند. بعضی ها پایه را در خزانه پیوند میزنند و در اسفند سال بعد یا در آذر ماه همان سال به محل اصلی منتقل میسازند.

پیوند شکمی معمولی ترین پیوندی است به شکل (ت) و بطور تجارتی تا۹۹% در پسته کاری های جدید عمل میشود.(در صورتیکه در ایران معمولی ترین آن پیوند لوله ای است)و چنانکه اشاره شد بهترین فصل  پیوند هنگامی اسن که پایه لغزنده و جوانه رسیده باشد.

 

پیوند وصله ای نوع دیگری است که باید روی پایه ها مسن و قطورتر از پایه های پیوند شکمی در بهار و پاییز در خزانه زده شوند.

پیوند وصله ای پیوندی است که از نظر تجارتی و سختی تکنیک و طول زمان در کالیفرنیا کمتر عمل میشود ، زیرا اضافه بر مشکلات فنی پایه پسته با پس دادن شیره از محل زخم یا الصاق پیوندک و تولید صمغ در اوایل تابستان سبب تلفات بیشتری میشود.

علاوه بر پیوند های بغلی (شکمی) و وصله ای دو تیپ پیوند دیگری مثل اسکنه و تاجی نیز بکار میروند که بندرت (مگربرای اصلاح و احیای درختان فرسوده ) عمل میشوند که شرط اصلی موفقیت در این دو تکنیک وجود پایه های سالم و پیوند در آخر تابستان است یعنی وقتی است که قطر ساقه یا تنه به اندازه مطلوب رسیده باشد.

قطر پایه در پیوند شکمی حدود ۱ تا ۵/۱ سانتیمتر و قطر پایه برای پیوند وصله ای حداقل ۲ سانتیمتر و در پیوند اسکنه باید بیش از ۲ سانتیمتر باشند.

دقت در انتخاب پیوندک شرط اصلی موفقیت است که برای این منظور نیز باید از جست های بالغ در تاج درخت یا پاجوش های جوان در پای درخت استفاده شود. چون جوانه های خواب در درختان بالغ معمولا جوانه های گل دهنده هستند لذا بهتر آنست که از جوانه های رویشی بر حسب اندازهو محل رویش آنها استفاده شود.

 

جوانه های رویشی کوچکتر و نوک تیزتر از جوانه های گل دهنده هستند و معمولا در انتهای شاخه های سال وروی  جست های گل دهنده می رویند.

جست های جوان و پر قدرتی که به سرعت رشد میکنند و طول رشد آنها به ۵۰ سانتیمتر میرسد عموما دارای جوانه های رویشی زیادی هستند.جهت توفیق بیشتر در پیوند شکمی  با وصله ای باید از چاقو های تیز برنده  مخصوصی استفاده کرد و چنان دقت کرد تا لایه های روینده پایه و پیوندک هرچه بیشتر و محکم تر بهم بچسبند و اتصال پیدا کنند.

حال آنکه در پیوند اسکنه اتصال همه جانبه لایه های روینده پایه و پیوندک با هم چندان ضروری نیست.بستن پیوندک به پایه پس از انجام عمل در هرنوع پیوندی شرط سوم موفقیت است با آنکه از هر نخی میشود برای بستن  پیوندک ها استفاده کرد اما مصرف نوار های پلاستیکی امروزه نتیجه بهتری داده است.

همچنین استفاده از چسب پیوندی بخصوصی برای پیوند اسکنه به منظور جلوگیری از خشک شدن شیره نباتی در لایه های روینده نیز به شدت توصیه میشود.

 

فروش انواع پسته، فروش مغز پسته، فروش پسته آبخندان، فروش پسته دهن بست

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری