انتخاب روش آبیاری

آبیاری و محدودیت های آن
انتخاب روش آبیاری

 

تسطیح و تهیه زمان برای احداث باغ پسته موقعی آغاز میشود که در مورد انتخاب سیستم آبیاری قبلا تصمیم گرفته باشند، زیرا تسطیح قبلی زمین و عملیات زراعی و مکانیکی بعدی بستگی به روش آبیاری دارند.

چنانچه طرح آبیاری  مدرن اعم ازبارانی ثابت یا متحرک و یاقطره ای بخوبی پیاده شود تاثیر آن و کاهش محدودیت های فیزیکی خاک،نسبت به آبیاری های سنتی و غرقابی قابل مقایسه نخواهد بود . توفیق در پیاده کردن آبیاری های تحت فشار نیز بستگی به چگونگی ریزش هوایی یا زمینی آب دارد ،بطوری که شیب زمین مانع انجام کار نشود.

در سیستم های آبیاری قطره ای چون آب کمتری مصرف میکنند کنترل آنها آسان تر نفوذ آب بیشتر و تجمع یا سیلان آنها روی زمین کمتر از روشهای سنتی بوده و از نظر آماری مسعله ساز نخواهد بود.

با آنکه آبیاری با روش جدید الزاما مصرف آب را کم میکند با این حال با میزان آب مورد نیاز درخت سازش و هماهنگی بهتری پیدا میکند و هیچگونه ارتباطی با ظرفیت حفظ آب در زیر زمین یا در قطعات پرشیب و فراز نخواهد داشت.

مزیت دیگرسیستم آبیاری های تحت فشار بر روشهای غرقابی،نهری ، نشتی وغیره علاوه بر مصرف آب کمتر کاهش هزینه آن است. مضافا آنکه کنترل سیستم های سنتی به سبب عدم یکنواختی در نفوذ آب ،چگونگی حفظ آن در زمین  وآبرسانی به منطقه ریشه است که با روش های تحت فشار قابل مقایسه نخواهد بود.

 

طرح عملی مشروطه زیر جهت آبیاری صحیح با سیستم های تحت فشار حتی سطحی راهنمای مطلوبی را نشان میدهد:

۱_آبیاری در قطعات کوچک باید با خصوصیات فیزیکی خاک هماهنگ باشد و طوری انجام شود که نفوذ آب و ذخیره آن در خاک یکنواخت و مفید باشد.
۲_برای هر ردیف از درختان آبیاری های تحت فشار باید یک دریچه خروج جداگانه در نظر گرفته شود.
۳_آبیاری های سطحی درقطعات کوچک باید طوری تنظیم شوند که با توجه به میزان آب کمتر و ابعاد کمتر سبب جریان سریع آب روی زمین نشوند.
۴_تسطیح قطعات در اراضی پرشیب باید به روشی باشد که توزیع آب در آنها بطور یکنواخت جریانداشته باشند.

تاسیسات و آبیاری های جدید هرچه در سطوح گسترده تر پیاده شوند،هزینه خرید افزار کمتر و مدت آبیاری کوتاهتر میشوند.حال آنکه در آبیاری غرقابی و سنتی در سطح بزرگتر با توجه به ناهماهنگی زمین مصرف آب بیشتر و بهره مفید آن کمتر خواهد بود.

 

آبیاری محل باغ پسته

تسطیح زمین

زمین هایی که با سیستم غرقاب یا نشتی و نهری آبیاری میشوند باید با شیب ملایمتری تسطیح شوند. قبل از آغاز هرگونه فعالیت روی زمین تیز باید نسبت به دفع علف هرز،ریشه کردن کندهای درخت باقیمانده درزمین یا هرگونه بوته ای اقدام شود.

زیر خاک کردن مواد آلی باقیمانده در روی زمین معمولا بسیار مفید است بشرطی که در خاکهای فشرده عمیقا فرو نروند که در این صورت زیان آنها بیش از نفع آنها خواهد بود زیرا پس از آبیاری مواد آلی مانده در عمق خاک با توجه به رطوبت زیاد و اکسیژن کم زمین میپوسند و با تولید گاز «متان» سبب کاهش میزان منگنز،آهن و سایر عناصر مفید معدنی میشوند.

ترکیب متان با منگنز ایجاد سمی میکنند که سبب مسمومیت ریشه و مرگ درخت خواهد شد لذا سوزاندن علف هرز و کنده و بوته یا هرگونه گیاهی روی زمین بهتر از برگردان کردن انها زیر خاک است.

کنده های مانده در زمین را با ماشین های سنگین از زمین میکنند و در جا خورد میکنند و از زمین مورد نظر خارج میسازند. 

 

پس از تعیین محل احداث باغ و قبل از تسطیح زمین توجه به چند نکته ضروری است:

-ترازبندی نهایی جهت ابیاری های سطحی بستگی ب قابلیت نفوذ خاک،طول زمیناب خارج شده ازمنبع ابرسانی دارد.

– ترازبندی زمین زمان تسطیح و حداکثر عمق برش خاک باید مناسب با عمل ماشین های ویژه و قبل از کاشت تعیین و انجام شوند.بهترین زمان تسطیح فصلی است که خاک خشک و سبکاست وشکستن اقشار و بافت ان اسان است.

حداکثر برش عمق خاک بستگی به شیب زمین دارد،چنانچه عمق برش در زیر زمین بیش از دومتر باشد ، شکافتن خاک نیز باید در دو مرحله انجام بگیرد.

-جنانچه شکافتن زمیندو مرحله ای باشد بهتر است که برش اصلی رادر سال اول و ترازبندی نهایی را همراه با برش دوم درسال دوم پس از کاشت یک محصول موقت انجام داد.

-پس از تسطیح مسعله تقویت خاک از نظر تامین مواد غذایی مورد توجه قرار میگیرند چون میزان ازت ،فسفر و پتاس و روی در زیر زمین  معمولاکمتر از روی زمین است،لذا با اضافه کردن این عناصر همراه با کود حیوانیو احیانا با بقایای گیاهی میتوان خاک را تقویت و اصلاح نموده کاشت یک یا دو سال محصول موقت نیز همراه با کودشیمیایی و حیوانی در احیای مجدد ساختار خاک زیرین وتبدیل ان به خاکمرغوب زراعی تاثیر زیادی دارد.

 

پر کردن محل برش زمین معمولا مشکلتر از بریدن ان است.

زیرا مقداری از خاک هنگام برش جابجا میشود  که باید با ریختن خاک اضافی مجددا محل های خالی را پر کنند و انها را با سایر نقاط زمین هم سطح و تراز نمایند.

پر کردن محل برش ها باید موقعی انجام شود که خاک رستی یا خاک باغ خشک باشند و سببکوبیده شدن زمین یا سفت شدن لایههای زیرزمین نشوند.

خاکهایی که کمی کلوخی باشندبهتر از خاکهای نرمو گردی ساختار بافت زمین رانگه میدارند.

پس از پرکردن محل برش ها و تسطیح بهتر است باردیگر اقشار فشرده احتمالی زیر زمین را با «ریپر» مجددا تسطیح جزیی نمایند.زیرا به زعم گرانی هزینه از واکاری درختان نگرفته یا کم رشد و در نتیجه ازکاهش میزان محصول در اینده جلوگیری میشود. 

فروش انواع پسته، فروش مغز پسته، فروش پسته آبخندان، فروش پسته دهن بست

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری