نمونه های آب و خاک

نمونه های آب و خاک

دو راه منطقی برای جمع اوری نمونه های آب و خاک تجزیه وتشخیص میزانشوری آنها وجود دارند:

۱_نمونه برداری قبل از احداث باغ و بهنگام نیاز هر سال یا هر دو سال یکبار.

۲_نمونه برداری پس از کاشت درخت بمنظور حل مشکل بطور مداوم روشن است که انتخاب راه اول یعنی تشخیص مسائل در آغاز از نظر اقتصادی بیشتر مقررن به صلاح است.زیرا حل مشکل از این راه سریعتر و آسان تر از مرحله دوم امکان پذیراست.

نمونه برداری باید صحیح ، دقیق وبطوری انجام گیرد که نمایانگر واقعی ترکیبات آب و خاک مورد تجزیه باشند و احتمال هیچ اشتباهی در آنها رخ ندهد.
چونکه گذشته از نتیجه گیری غاط هزینه سنگینی برای جمع اوری و ارسال آنها به آزمایشگاه پرداخت میشود.

 

نمونه برداری از خاک

تهیه نمونه کامل از یک خاک، ابتدا بستگی به میزان شوری خاکی دارد که در هر زمینی بطور محسوس متفاوت است.برداشت نمونه یک نواخت در هر سال با توجه به نوع و سیستم آبیاری از هر سی سانتیمتر عمق دومین قدم در این راه است.

مرحله سوم ، ترکیب و اختلاط نمونه ها باهم است به این معنی که از هر قطعه زمین معینی و در یک عمق معین حداقل (نه) نمونه برمیدارند و پس از مخلوط کردن آنها باهم ،نمونه ها رابا هوا خشک میکنند ونیم کیلو از آن را برای تجزیه و تشخیص میزان شوری به آزمایشگاه می فرستند.

جمع آوری نمونه ها در هر سال باید در یک فصل معین و در یک زمان مشخص با توجه به بارندگی های فصلی تهیه شوند. نمونه برداری پس از برداشت محصول میزان شوری منطقه ریشه بندی درخت را بهتر نشان میدهد زیرا عدم آبیاری هنگام برداشت محصول سبب تجمع و تمرکز نمک در اطراف ریشه میشود. نمونه برداری و تجزیه پائیزی نشان دهنده آن است که آیا آبیاری زمستانه به هنگام خواب درخت در تقلیل و کنترل شوری دخالت دارد یا نه؟

نمونه های آب و خاک

خاکهایی که از نظر بافت باهم همگن نباشند ،از نظرمیزان شوری نیز با یکدیگر تفاوت دارند.

چنانکه خاکهای سبک و شنی از خاکهای سنگین ورستی شوری کمتری نشان میدهند. زیرا قابلیت نفوذ وشستشو در خاکهای سبک بیشتر از خاکهای سنگین است. نمونه برداری از خاکهای یکنواخت و همگن اختلاف میزان شوری را کاهش میدهد و رشد درختان هماهنگ نشانه همگنی خاک آن است. 

نمونه برداری از اعماق مختلف ،به سبب اختلاف ساختار آنها از نظر میزان شوری نیزنتیجه متفاوتی میدهد. مثلا نمونه ای که تا ده سانتیمتری از سطح زمین برداشت شود مشکل پوسته سطحی خاک بیشتر از میزان شوری آب باشد نشان دهنده آن استکه قشر سطحی زمین سله میبندد و مانع نفوذ اب میشود و از طرفی نشان میدهد که کیفیت آب نیز مشکلاتی دارد. حال آنکه نمونه هایی پاییت تر از ۳۰_۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتیمتری در عمق زمین ضمن تعیین چگونگی نفوذ آبحد تجمع شوری را نیز نشان میدهد.

 

نمونه برداری از آب 

نمونه برداری ار آب برای تعیین میزان شوری آن آسان تر از نمونه برداری از خاک است. بدین ترتیب که ابتدا ظرف پلاستیکی را با همان آب مورد تجزیه می شویند و سپس آن را طوری از آب پر میکنند که هوای داخل ظرف خارج شود و سبب رسوب هیدرات کربن نشود. 

قبل از برداشت نمونه از چاه باید پمپ آب را به مدت نیم ساعت  به کار انداخت تا آب مخزن تخلیه و آب جاری چاه به بالا منتقل شود.  نمونه برداری از چاه هایی که میزان آب انها ثابت باشد یک بار در سال کافی است اما از چاه های غیر ثابت که آب آنها در حال ازدیار یا کاهش مداوم باشد باید به دفعات نمونه برداری شود. 

معمولا وقتی که میزان شوری آببیشتر از ۲۰ درصد باشد باید نمونه آب همان روز به آزمایشگاه فرستاده شود و چنانچه نمونه ها باید برای مدتی در انتظار بمانند جهت جلوگیری از کاهش و تغیرات شوری آنها را در یخچال نگهداری کنند. سیستم و تنظیم آبیاری بطور یکنواخت در نمونه برداری اهمیت دارد. کثلا درآبیاری غرقابی نمونه ها باید با ۲ تا ۳ متر فاصله از هر طرف درخت و در هر ردیف برداشت شود. یا در باغهایی که با سیستم بارانی آبیاری میشوند ، اگرنمونه هااز مرکز منطفه آب پاشی شده برداشت شوند با نمونه هایی که از حاشیه آبریز ها جمع اوری میشوند از نظر میزان شوری باهم تفاوت خواهند داشت. 

فروش انواع پسته، فروش مغز پسته، فروش پسته آبخندان، فروش پسته دهن بست

 

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری