آب خندان احمدآقایی

آب خندان احمدآقایی

آب خندان احمدآقایی از خندان کردن دهن بست احمدآقایی بدست می آید که با استفاده از روش هایی که در زیر آمده است پسته دهن بسته را به خندان تبدیل میکنند.گرچه میتوان از لحاظ بهداشتی و فرآیند درست شدن پسته آبخندان اشکالاتی را لحاظ کرد اما با توجه به قیمت مناسب پسته آب خندان هم برای مصرف آجیل داخل کشور و هم برای صادرات جاگاه خود را پیدا کرده است.پسته آب خندان میتواند درجات کیفیت مختلف با قیمت متفاوت داشته باشد

دستگاه پسته خندان کن

خصوصیات پسته آب خندان:

۱)از جمله مشخصات پسته  آب خندان احمدآقایی میتوان به رنگ مغز آن اشاره کرد که با توجه به اینکه در داخل آب خیسانده شده است و بعد از آن حرارت دیده است مغز پسته رنگ سبزی خود را از دست داده و حالت چروکیدگی پیدا میکند

۲)همچنین با توجه به گرم مغز دهن بست مغز آبخندان احمدآقایی میتواند لاغر تر از مغز پسته طبیعی احمدآقایی باشد

۳)چنانچه شرایط بهداشتی در فرایند تبدیل شدن دهن بست به خندان رعایت نشود آبخندان احمدآقایی میتواند طعم و مزه مطبوعی نداشته باشد

۴)رنگ پوست پسته آبخندان احمدآقایی هم میتواند رنگ تیره تر یا زرد تر نسبت به پسته احمدآقایی طبیعی داشته باشد

 

مزیت پسته آب خندان چیست؟

 

چنانچه فرآیند درست کردن آبخندان صحیح و بهداشتی انجام شود میتوان بزرگترین مزیت پسته آبخندان را پایین بودن میزان آفلاتوکسین آن دانست.که مساله افلاتوکسین برای صادرات بسیار مهم میباشد

علت پایین بودن سم افلاتوکیسن در آبخندان این است که چون پسته دهن بست میزان افلاتوکسین بسیار پایینی دارد.و به دلیل اینکه چون قارچ افلاتوکسین در پسته های دهن باز بیشتر نفوذ میکند یا به اصطلاح هر چه پسته رسیده تر شود یا دیرتر چیده شود احتمال آلوده شدن به افلاتوکسین در آن بیشتر خواهد.

 

چگونه آب خندان احمدآقایی درست میشود؟

 

برای تهیه آبخندان احمدآقایی ابتدا پسته دهن بسته احمدآقایی را به مدت ۱ ساعت با حرارت زیاد باد گرم حرارت میدهند و سپس پس از سرد شدن آنرا داخل آب سرد به مدت چند ساعت میخیسانند و بعد از چند ساعت خیس خوردن پسته دهن بست داخل آب شروع به باز شدن میکند

و بعد از آن دهن بست را از داخل آب میکشند و مجدد داخل خشک کن میریزند و با حرارت زیاد به مدت چند ساعت پسته را خشک میکنند که در حین خشک شدن پسته دهن بست کامل تبدیل به خندان میشود

 

دهن بست احمدآقایی

    (دهن بست احمدآقایی)                                  

 

پسته دهن بست احمدآقایی وقتی حرارت میبیند و بعد سرد میشود پوست آن به شدت شکننده میشود و پس از رفتن داخل آب سرد پوست از محلی که نازک تر است شروع به ترکیدن میکند.باید توجه کرد که برای دهن بست احمدآقایی حرارت اولیه و سرد بودن آب خیلی مهم میباشد

در زیر تعددی عکس از نمونه آبخندان احمدآقایی که به مشتریان ارایه شده است را قرار دادیم.با تشکر

آب خندان احمدآقایی