آب خندان اکبری

آب خندان اکبری

آب خندان اکبری از خندان کردن دهن بست اکبری بدست می آید که با استفاده از روش هایی که در زیر آمده است پسته دهن بسته را به خندان تبدیل میکنند.گرچه میتوان از لحاظ بهداشتی و فرآیند درست شدن پسته آبخندان اشکالاتی را لحاظ کرد اما با توجه به قیمت مناسب پسته آب خندان هم برای مصرف آجیل داخل کشور و هم برای صادرات جاگاه خود را پیدا کرده است.پسته آب خندان میتواند درجات کیفیت مختلف با قیمت متفاوت داشته باشد

دهن بست اکبری

                 دهن بست اکبری

دستگاه پسته خندان کن

خصوصیات پسته آب خندان:

۱)از جمله مشخصات پسته  آب خندان اکبری میتوان به رنگ مغز آن اشاره کرد که با توجه به اینکه در داخل آب خیسانده شده است و بعد از آن حرارت دیده است مغز پسته رنگ سبزی خود را از دست داده و حالت چروکیدگی پیدا میکند

۲)همچنین با توجه به گرم مغز دهن بست مغز آبخندان اکبری میتواند لاغر تر از مغز پسته طبیعی اکبری باشد

۳)چنانچه شرایط بهداشتی در فرایند تبدیل شدن دهن بست به خندان رعایت نشود آبخندان اکبری میتواند طعم و مزه مطبوعی نداشته باشد

۴)رنگ پوست پسته آبخندان اکبری هم میتواند رنگ تیره تر یا زرد تر نسبت به پسته اکبری طبیعی داشته باشد

 

مزیت پسته آب خندان چیست؟

 

چنانچه فرآیند درست کردن آبخندان صحیح و بهداشتی انجام شود میتوان بزرگترین مزیت پسته آبخندان را پایین بودن میزان آفلاتوکسین آن دانست.که مساله افلاتوکسین برای صادرات بسیار مهم میباشد

علت پایین بودن سم افلاتوکیسن در آبخندان این است که چون پسته دهن بست میزان افلاتوکسین بسیار پایینی دارد.و به دلیل اینکه چون قارچ افلاتوکسین در پسته های دهن باز بیشتر نفوذ میکند یا به اصطلاح هر چه پسته رسیده تر شود یا دیرتر چیده شود احتمال آلوده شدن به افلاتوکسین در آن بیشتر خواهد.

 

چگونه آب خندان اکبری درست میشود؟

 

برای تهیه آبخندان اکبری ابتدا پسته دهن بسته اکبری را به مدت چند ساعت داخل آب سرد میخیسانند و بعد از چند ساعت خیس خوردن پسته دهن بست داخل آب شروع به باز شدن میکند

چگونه پسته را خندان کنیم

و بعد از آن دهن بست را از داخل آب میکشند و داخل خشک کن میریزند و با حرارت زیاد به مدت چند ساعت پسته را خشک میکنند که در حین خشک شدن پسته دهن بست کامل تبدیل به خندان میشود

 

پسته دهن بست اکبری وقتی در آب خیسانده میشود بسیار شکننده میشود و از محلی که نازک تر است شروع به ترکیدن میکند.باید توجه کرد که برای دهن بست اکبری نیاز به حرارت اولیه نمیباشد و فقط سرد بودن آب خیلی مهم میباشد

 

در زیر تعددی عکس از نمونه آبخندان اکبری که به مشتریان ارایه شده است را قرار دادیم.با تشکر

آب خندان اکبری