آب خندان کله قوچی(مکانیک خندان)

آب خندان کله قوچی(مکانیک خندان)

به این دلیل به آبخندان کله قوچی،مکانیک خندان گفته میشود که برای تهیه آبخندان کله قوچی باید پسته دهن بست کله قوچی به دلیل اینکه دارای پوست سفتی میباشد باید چکش بخورد و سپس داخل آب ریخته شود.در سالهای اخیر دستگاه هایی نیز جهت آخندان کردن دهن بست کله قوچی و فندقی ساخته شده است

گرچه میتوان از لحاظ بهداشتی و فرآیند درست شدن پسته آبخندان اشکالاتی را لحاظ کرد اما با توجه به قیمت مناسب پسته آب خندان هم برای مصرف آجیل داخل کشور و هم برای صادرات جاگاه خود را پیدا کرده است.پسته آب خندان میتواند درجات کیفیت مختلف با قیمت متفاوت داشته باشد

دستگاه پسته خندان کن

خصوصیات پسته آب خندان کله قوچی:

۱)از جمله مشخصات پسته  آب خندان کله قوچی میتوان به رنگ مغز آن اشاره کرد که با توجه به اینکه در داخل آب خیسانده شده است و بعد از آن حرارت دیده است مغز پسته رنگ سبزی خود را از دست داده و حالت چروکیدگی پیدا میکند

۲)همچنین با توجه به گرم مغز دهن بست مغز آبخندان کله قوچی میتواند لاغر تر از مغز پسته طبیعی کله قوچی باشد

۳)چنانچه شرایط بهداشتی در فرایند تبدیل شدن دهن بست به خندان رعایت نشود آبخندان کله قوچی میتواند طعم و مزه مطبوعی نداشته باشد

۴)رنگ پوست پسته آبخندان کله قوچی هم میتواند رنگ تیره تر یا زرد تر نسبت به پسته کله قوچی طبیعی داشته باشد

 

مزیت پسته آب خندان چیست؟

 

چنانچه فرآیند درست کردن آبخندان صحیح و بهداشتی انجام شود میتوان بزرگترین مزیت پسته آبخندان را پایین بودن میزان آفلاتوکسین آن دانست.که مساله افلاتوکسین برای صادرات بسیار مهم میباشد

علت پایین بودن سم افلاتوکیسن در آبخندان این است که چون پسته دهن بست میزان افلاتوکسین بسیار پایینی دارد.و به دلیل اینکه چون قارچ افلاتوکسین در پسته های دهن باز بیشتر نفوذ میکند یا به اصطلاح هر چه پسته رسیده تر شود یا دیرتر چیده شود احتمال آلوده شدن به افلاتوکسین در آن بیشتر خواهد.

 

چگونه آب خندان کله قوچی درست میشود؟

 

برای تهیه آبخندان کله قوچی ابتدا بایستی دهن بست کله قوچی توسط کارگر یا دستگاه از محلی که پوست نازک تر است چکش بخورد و سپس به مدت چند ساعت داخل آب خیسانده شود.علت چکش زدن دهن بست کله قوچی به علت سفت بودن پوست دهن بست آن میباشد

و بعد از آن دهن بست را از داخل آب میکشند و داخل خشک کن میریزند و با حرارت زیاد به مدت چند ساعت پسته را خشک میکنند که در حین خشک شدن پسته دهن بست کامل تبدیل به خندان میشود

دهن بست کله قوچی

       دهن بست کله قوچی

 

در زیر تعددی عکس از نمونه آبخندان کله قوچی که به مشتریان ارایه شده است را قرار دادیم.با تشکر