محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته

محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته

برخی از اثرات محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته مانند توسعه بهتر ریشه و افزایش جذب آب و املاح معدنی ، افزایش میزان کلروفیل و سبزینه درخت پسته،تسریع  زمان گلدهی و تشکیل میوه درخت  پسته،ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل استرسهای محیطی،افزایش مقاومت در برابر آفت ها و افزایش کمیت و کیفیت پسته اشاره نمود

اثرات مصرف جلبک دریایی بر روی درخت پسته

مقدمه

امروزه جلبک های دریایی مصارف بسیار زیادی در زنگی انسان دارند،که مهترین نوع این جلبک ها جلبک قهوه ای میباشد که در صنایع غذایی ، دارویی ، صنعت و کشائرزی کاربرد های زیادی دارند.جلبک های دریایی به علت دارا بودن عناصر مغذی مانند ازت،فسفر،پتاسیم و برخی از عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان و همچنین موادی از قبیل شبه هورمون های رشد،آلجنیک اسید،بتایین،آنتی اکسیدانها،لامینارین،الیگوساکاریدها،اسیدآمینه ها و غیره …و به دلیل وجود میزان بالای فیبر و نقش مهم ۀن در نرم کردن بافت خاک و حفظ بافت خاک و حفظ رطوبت، در بسیاری از مناطق ساحلی به عنوان کود ارگانیک مورد استفاده قرار میگیرد

این همه مواد مغذی در جلبک دریایی باعث شد تا فرمولاسیونهایی از جلبک دریایی به صورت مایع و پودر قابل حل در آب برای در کشاورزی تولید گردد و بسیار مورد استقبال کشاورزان واقع شده است.

محلول پاشی جلبک دریایی پسته

تحقیق مهم

بر اساس تحقیق که در سال ۹۲ بر روی درختان پسته رقم احمدآقایی در زرندیه استان مرکزی انجام شد.در ۵ مرحله محلول پاشی بر روی قسمتی از یک باغ انجام شد به این صورت که اولین مرحله محلول پاشی با جلبک دریایی در تاریخ ۲۰ فروردین انجام شد و مرحله دوم محلول پاشی با جلبک دریاای در زمان تشکیل میوه و مرحله سوم در طول زمان رشد سرشاخه ها و رشد پوسته داخلی میوه پسته و مرحله چهارم پس از ۱۵ روز از مرحله سوم و مرحله پنجمین از سخت شدن پوسته استخوانی انجام شد

نتایج بسیار مهم بدست آمده:

در مقایسه قسمتی از باغ پسته که با جلبک دریایی محلول پاشی شده با قسمتی از باغ که با جلبک دریایی محلول پاشی نشده است این اطلاعات مهم بدست آمده است که اولا خوشه های درخت پسته و تعداد میوه در خوشه به میزان ۳۰ درصد بیشتر مشاهده شده است و همچنین میزان وزن خوشه پسته به میزان ۴۶ درصد افزایش داشته است و همچنین جذب عناصری مثل پتاسیم و کلسیم و نیتروژن و فسفر به میزان چشمگیری بیشتر بوده است

جمع آوری کننده:پسته اسماعیلی