انس پسته

انس پسته

انس پسته یک معیاری میباشد برای سنجش درشتی و بزرگی و کوچکی پسته که از زمانهای قدیم بر این صورت مرسوم بوده است و به صورت زیر میباشد:

انس پسته را با یک ترازو و با قرار دادن سنگ ۱۴۲ گرم در یک کفه ترازو و وزن کردن این مقدار میباشد که سپس مقدار ۱۴۲ گرم پسته را دانه دانه میشمارند و تقسیم بر ۵ میکنند. یا اینکه ۵ تا ۵ تا پسته ها را میشمارند و هر ۵ عدد پسته یک انس میشود. و هر چه انس کمتر باشد پسته درشت تر و سنگین تر میباشد و هر چه انس بیشتر باشد پسته ریز تر میباشد

انس پسته

مثلا اگر تعداد پسته ها ۲۲ تا ۵ تایی شد در رنج انس ۲۴-۲۲ قرار میگیر و به همین ترتیب زوج قرار میگیرد.

 

هر نوع پسته یک انس مخصوص به خود دارد انواع انس پسته به شرح زیر میباشد:

پسته احمدآقایی معمولا از انس ۲۴-۲۲ شروع میشود که معمولا کمیاب میباشد

پسته اکبری از انس۲۲-۲۰ شوع میشود که انس های پایین تر آن دست چین میباشد و قیمت بالاتری دارد

پسته فندقی چون ریز تر میباشد از انس ۳۰-۲۸ میباشد

پسته کله قوچی از انس ۲۲-۲۰ میباشد

و میتوان سایر مشخصات پسته مثل درصد دهن چفت،توچین را نیز بدست آورد

IMG-20160204-WA0020IMG-20160222-WA0001