باقیمانده سموم در پسته

باقیمانده سموم در پسته

باقیمانده سموم در پسته به دلیل کاربرد آفتکش های گیاهی عمدتا برای حفظ سلامتی محصولات کشاورزی و برای جلوگیری از آلوده شدن آنها به انواع آفات و بیماری هاست محصولاتی که در این گروه قرار می گیرند شامل علف کش ها، قارچ کش ها ، تنظیم کننده های رشد گیاه و مواد دافع حشرات میشوند.آفتکش ها در تامین زنجیره غذایی انسان ها  نقشی اساسی دارند.

باقیمانده سموم در پسته

همه آفتکش ها حداقل یک ماده ضروری فعال دارند که نقش آن فعال سازی عملکرد آفتکش است. این ماده فعال یا شیمیایی است یا یک میکرو ارگانیسم مثل باکتری یا ویروس است. در برخی موارد نقش این ماده شیمیایی گیج کردن حشره است. در بعضی موارد هم ماده فعال  طعم گیاه را برای حشره نامطبوع میکند  اما معمولا کار اصلی آفتکش  از بین بردن  آفت علف یا قارچ مخرب است.

 

در اروپا تست باقیمانده سموم  سالانه روی حدود ۶۷ هزار نمونه مواد غذایی انجام میشود. سازمان امنیت غذایی اروپا  میزان اثر گذاری ریسکی که سموم میتوانند بر سلامتی انسان داشته باشند را ارزیابی می کند تا به اثبات علمی و قابل اتکا در این خصوص برسند. سپس مدارک علمی را به کمیسیون اروپا ارائه دهند تا کمیسیون بر اساس آن داده ها  ماده فعال پیشنهادی راتایید یا رد کند. 

باقیمانده سموم در پسته

در سال ۱۹۹۳ که هنوز این روند تایید فعلی وجود نداشت ، حدود  هزار ماده فعال در بازار وجود داشت که ۲۵۰ مورد از آنها مورد تایید کمیسیون اروپا بود. بقیه ان مواد امروز در بازار موجود نیست و حذف شده است. این نشان دهنده سختگیری اتحادیه اروپا در تولید و تامین غذایسالم  برای مصرف کنندگان است