بهترین رقم پسته

بهترین رقم پسته

برای معرفی بهترین رقم پسته در ابتدا به معرفی بیشترین نوع پسته موجود در رفسنجان میپردازیم. در شهرستان ۴ نوع پسته احمدآقایی پسته اکبری پسته کله قوچی و پسته فندقی بیشترین نوع فراوانی تولید و کیفیت را به خود اختصاص داده اند.البته رقم پسته های دیگری چون پسته ممتاز پسته شستی،رقم رضایی،رقم سبز پسته،رقم سیف الدینی،رقم سیریزی،رقم هراتی و پسته بادامی نیز کشت میشود که قابل توجه نیستند.بیشترین پسته ای که حجم صادرات را به خود اختصاص میدهد رقم پسته فندقی میباشد. و در مرتبه دوم رقم پسته احمد آقایی میباشد

بهترین رقم پسته از لحاظ کیفیت و فراوانی تولید و مقاوم بودن نوع پیوند پسته احمد آقایی میباشد که بخش مهمی از صادرات و بخش قابل توجهی از آجیل را به خود اختصاص میدهد.و بهترین پسته جهان از لحاظ کیفیت و مزه و زیبایی فقط و فقط در منطقه نوق رفسنجان یافت میشود که بزرگترین باغات پسته دنیا در این منطقه قرار دارد.

پسته احمدآقایی نوقی و کله قوچی نوق و اکبری انار و فندقی زرند از بهترین نوع ممکن پسته در دنیا میباشند که بی شک در هیچ جای جهان یافت نخواهند شد.

مشخصات انواع پسته

 

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.

پسته فندقی

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به پسته فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

پسته احمدآقایی

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

بهترین رقم پسته

پسته اکبری

این نوع پسته بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد ولی در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.پسته اکبری