خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته

خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته

خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته طبق فرآیندی به وجود میآید که یک مرحله مهم در تولید خمیر پسته میباشد.دراین تحقیق دما،رمان برشته کردن و رنگ مغز پسته مورد برسی قرار گرفته است.برشته کردن یکی از مراحل فرآیند است که در صنعت تولید مغز های درختی به کار میرود تا به بهبود طعم و مزه و رنگ آن کمک کند

خمیر پسته

پسته یکی از خوشمزه ترین انواع و مغذی ترین مغز های درختی میباشد که پسته خندان معمولا برای مصرف آجیل و پسته دهان بسته برای مصرف روغن و کره پسته استفاده میشود.پسته همچنین به عنوان یک ماده افزودنی در صنایع سوسی و کالباس و مواد غذایی به کار میرود.

 

توسعه برشتگی پسته به نوع پسته و نحوه برشته کردن و زمان و دمای برشته کردن بستگی دارد.که معمولا در دمای ۱۳۵ درجه و به مد ۲۰ دقیقه استفاده میشود.در طول برشته کردن رطوبت مغز پسته کاهش میابد و خواص بافتی مغز پسته تحت تاثیر نحوه و دمای برشته کردن تغییر میکند.وبافت مغز پسته شککنده میشود به عبارتی سختی مغز پسته کاهش میابد

در این تحقیق انجام شده مشخص شده است که با برشته کردن مغز پسته سبزی رنگ مغز آن کاهش یافته و قرمزی آن بیشتر میشود که به دلیل واکنش های قهوه ای شدن در بین اسیدهای آمینه و قند های احیا کننده میباشد.

بهینه سازی شرایط برشته کردن مغز پسته

جهت تولید خمیر پسته بهترین شرایط دمایی و زمان برشته کردن عبارت است از دمای ۱۳۴ درجه سانتی گراد و به مدت ۳۵ دقیقه میباشد که مطلوبیت آن در حدود ۸۵ درصد میباشد

خمیر پسته