کشت دیم پسته

کشت دیم پسته

کشت دیم پسته از دیر باز در ایران و سایر کشور های جهان کشت درختان میوه به صورت دیم مورد توجه بوده است. در ایران کشت انجیر دیم در استان فارس با بارندگی ۲۰۰تا ۳۰۰ میلیمتر سالیانه، کشت پسته، بادام و زیتون در ترکیه با بارندگی سالیانه ۲۵۰تا ۶۰۰میلیمتر،کشت انگور دیم در ایتالیا با بارندگی بیش از ۷۰۰ میلیمتردرسال مثال های موفق از کشت دیم می باشند.

کشت دیم پسته

استفاده از پایه های مقاوم به شرایط خشکی، شرایط مناسبی را جهت توسعه کشت دیم پسته در مناطقی از ایران که بارندگی بیش از ۲۵۰ میلی متر در سال دارند ، فراهم آورده است. از جمله این مناطق می توان به استان قزوین اشاره نمود.

 در کشت دیم جهت تامین آب مورد نیاز گیاه، حوضه آب ریز کوچکی که شامل یک منطقه جمع آوری رواناب سطحی(سطح حوضه اب ریز) و یک کرت نفوذ(تشتک) می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. باران باریده شده در سطح این حوضه آبریز کوچک، به محل کشت تک درخت(کرت نفوذ) هدایت و در انجا به داخل خاک نفوذ و مورد استفاده گیاه قرار میگیرد.

کشت دیم پسته

– سیستم های آبیاری مورد استفاده در باغ های پسته:

سیستم های مختلفی در آبیاری درختان پسته مورد استفاده قرار می گیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱)آبیاری سطحی (غرقابی)

۲)آبیاری بابلر

۳)آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی

البته سیستم های آبیاری دیگری نظیرآبیاری زیر سطحی با  لوله های اسفنجی تراوا و آبیاری کوزه ای نیز به صورت تحقیقاتی، روی درختان پسته مورد استفاده قرار گرفته که به دلیل مشکلات خاصی نظیر طول عمر کم لوله هادر زیر خاک و پارگی آ نها(برای ابیاری تراوا)،و نیز یکنواختی کم توزیع آب،،مشکلات اجرایی و عدم تامین نیاز آبی درختان در سنین باروری ( برای آبیاری کوزه ای)، چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. در ضمن سیستم های آبیاری زیر سطحی با لوله های سیمانی و پی وی سی نیز اخیرا در باغ های پسته استان کرمان نظیر شهرستان انار، مورد استفاده قرار گرفته است، اما علی رغم نتایج نسبتا خوبی به دست آمده تا کنون، به دلیل اینکه مراحل تحقیقاتی آن در موسسه تحقیقات پسته کشور، در حال انجام است.