مغز تو جمع کن پسته

مغز تو جمع کن پسته

مغز تو جمع کن پسته به مغزی گفته میشود که از داخل پسته جدا میشود به این صورت که مغزی که قاطی با پسته در موقع فرآوری شده است را جدا میکنند.و شاید در برخی موارد نمیشود از مغز دهن بسته تشخیص داد و از لحاظ کیفیت درجات مختلفی دارد.و در بیشتر مواقع به همراه آن مغز لپه هم قاطی دارد و بهترین نوع آن توجمع کن اکبری میباشد.مغز تو جمع کن معمولا قیمت کمتری نسبت به مغز دهن بست دارد و از لحاظ بهداشتی پایین تر میباشد.

در زیر تعدادی عکس از نمونه این مغز که بفروش رسیده است قرار داده شده است.

 

 

مغز تو جمع کن پسته