مغز تو جمع کن پسته

مغز دهن بست احمدآقایی

مغز دهن بست احمدآقایی نوع کشیده تر از مغز فندقی و دارای رنگ پوست قرمز تری میباشد که برای مصارف تزینی قنادی ها و بستنی ها طالب بیشتری دارد.مغز احمدآقایی به دلیل کشیده بودن دهن بست احمدآقایی در داخل دستگاه مغز کن پرت بیشتری نسبت به مغز فندقی دارد.

سایز مغز پسته احمدآقایی بستگی به سایز پسته دهن بست و مقدار گرم مغز دهن بست دارد که سایز دهن بست مثل انس پسته احمدآقایی سایز های مختلفی دارد که معمولا انس دهن بست احمدآقایی ۳۲-۳۰ میباشد.چنانچه دهن بست کاملا پر مغز باشد ۵۰ گرم مغز میدهد و مغز آن درشت تر میباشد و اگر مغز آن کمتر باشد از ۵۰ گرم به پایین مثلا ۴۹ یا ۴۸ یا ۴۷ گرم مغز میدهد.

دز زیر تعدادی عکس از نمونه مغز دهن بست احمدآقایی قرار داده شده است.

مغز دهن بست احمدآقایی