مغز دهن بست فندقی

مغز دهن بست فندقی

مغز دهن بست فندقی از لحاظ متوسط و برای مصارف گوناگون از جمله صادرات بسیار خواهان دارد.مغز فندقی را از شکستن دهن بست فندقی با دستگاه خوردکن بدست میاید و چون دهن بست فندقی گرد میباشد شکستن آن با دستگاه پرت کمتری دارد و در نتیجه مغز بهتری بدست میاید.مغز فندقی نوع سبز و گل دار آن برای گز و سوهان بسیار استفاده میشود

سایز مغز پسته بستگی به سایز پسته دهن بست و مقدار گرم مغز دهن بست دارد که سایز دهن بست مثل انس پسته فندقی سایز های مختلفی دارد که معمولا انس دهن بست فندقی ۳۸-۳۶ میباشد.چنانچه دهن بست کاملا پر مغز باشد ۵۰ گرم مغز میدهد و مغز آن درشت تر میباشد.

دز زیر تعدادی عکس از نمونه مغز دهن بست فندقی قرار داده شده است.

مغز دهن بست فندقی