مغز پسته کال

مغز پسته کال

مغز پسته کال را باید در زمانی برداشت شود که هنوز پسته کال و نارس میباشد.که معمولا برداشت آن مرداد ماه و یا اوایل شهریور ماه میباشد.و هرچه بیشتر به شهریور ماه نزدیک شویم مغز از سبزی مغز کم میشود.مغز کال شیری رنگ و پوست سفید رنگی دارد ولی داخل مغز کاملا سبز میباشد.مغز کال را میتوان گرانترین و بهترین مغز پسته از لحاظ درجه سبز بودن و طعم دانست.

مغز کال به دلیل برداشت زود از لحاظ افلاتوکیسن هیچ مشکلی ندارد.مغز کال برای پودر کردن و یا دوپوست کردن بسیار استفاده میشود.مغز کال را میتوان به چند درجه تقسیم نمود،مغز کال سوپر،کال معمولی،مغز کال گل دار و کال متوسط.در زیر تعدادی عکس از مغز کال پسته که از طریق سایت فروخته شده است ودر کانال تلگرام موجود میباشد قرار داده شده است.

مغز پسته کال