مغز پسته گندمی

مغز پسته گندمی

مغز پسته گندمی به مغزی گفته میشود که ریز و تقریبا به ندازه گندم میباشد و پوست قهوه ای متمایل به سیاه دارد اما داخل مغز میتواند سبز باشد که برای پودر کردن مناسب و ارزان میباشد اما پوست رویی سیاه آن باعث میشود که در پودر شده آن دانه های سیاه رنگ مشخص باشد که معمولا برای رفع این مشکل یا آن را با یک مغز بهتر مخلوط میکنن یا اینکه پوست مغز جدا میشود به اصطلاح دوپوست میشود.

در زیر تعدادی عکس از مغز گندمی که در از طریق سایت فروخته شده است را قرار دادیم.

مغز پسته گندمی

             (دوپوست شده مغز گندمی)