هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته

هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته

گرجه ایران بیشترین قدمت کاشت پسته در دنیا را دارد وسالیان سال ایرانی ها رتبه اول کشت پسته در دنیا را داشتند اما حالا ما دیگر  رتبه اول دنیا نیستیم.به دلایل زیر باعث هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته شد خواهد شد

هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته

گرچه در ظاهر تمام کارشناسان معتقدند که کمبود آب باعث کاهش تولید پسته در ایران شده است اما این موضوع اشتباست بهتر است بگوییم که تنها دلیلی که باعث شده است دیگر ایران رتبه اول تولید پسته در دنیا نباشد و گاهی دوم و گاهی سومین تولید کننده باشیم به دلیل این است که کشاورزی ما سنتی است و با علم روز دنیا پیش نمیرویم.در صورتی که آمریکا و ترکیه با کشاورزی مدرن و علمی توانسته اند با یک دهم زمین زیر کشت پسته در مقایسه با ایران  تا ۱۰ برابر از ما بیشتر پسته برداشت کرده اند.

 

فعلا در کشورمان تمام تقصیرها به گردن کمبود آب است.یک زمانی رفسنجان بیشترین سطح زیر کشت پسته دنیا را داشت اما با برداشت بیرویه آب زیرزمینی و کشاورزی سنتی دیگر رفسنجان جای مناسبی برای کشت پسته نبود و برخی از کشاورزان هجوم به سایر نقاط ایران بردند و یزد،خراسان های ضوی ، شمالی ، جنوبی، کاشان، سمنان ،ساوه، دامغان،قم،سرخس ،گرمسار،نیشابور و جدیدا به آذربایجانها هم کشیده شده است و تمام این نقاط هم به زودی به آینده رفسنجان دچار خواهند شد.به نظر میرسد این یک فرار به جلو میباشد فرار از ترس کم آبی باعث شده است تمام نقاط ایران را سوراخ سوراخ کرده اند برای پسته کاری…..

در این میان در حالی که مسئولین کشاورزی کشور در خواب غفلت به سر میبرند و انگار نه انگار که باید برای کشاورزی کشور پیوستی به نام آبیاری مدرن و کشاورزی مدرن قرار بدهند،به نظر میرسد این وضعیت ادامه دارد.وبه جای اینکه مناطق مستعد پسته کاری مثل استان کرمان را حفظ کنند تمام آب های زیرزمینی کشور را برای کشت پسته به هدر دادند…….

 

اما موضوع به اینجا ختم نمی شود و ما یک قدم جلو تر گذاشته ایم و کشور  تاجیکستان را هدف قرار داده ایم و به نظر میرسد به زودی به تاجیکستان هم برای کشت پسته هجوم ببریم گرچه نشانه هایی دارد آشکار میشود و اگر همینطور پیش برویم دیگر ایران تولید کننده پسته نخواهدبود…..والله اعلم

نوشته: پسته اسماعیلی