پسته احمدآقایی انس ۳۰

پسته احمدآقایی انس ۳۰

پسته احمدآقایی انس ۳۰ دارای سایز نسبتا ریز میباشد که دارای میانگین طول ۱.۵ تا ۲ سانتیمتر میباشد.که در رنج سایز ۳۲-۳۰ قرار میگیرد و برای صادرات از جهت فراوانی و قیمت مناسب تر به نظر میرسد.و چنانچه طرفدار طعم خوشمزه پسته احمدآقایی هستین به جای پسته فندقی در این رده از سایز مناسب تر میباشد.به طور معمول انس های بالاتر از ۳۰ احمدآقایی کمتر برای آجیل فروشی ها مصرف میشود و معمولا انس های زیر ۲۸ احمدآقایی برای آجیل مناسب تر میباشد.در زیر تعدادی عکس از نمونه های مختلف پسته احمدآقاییی انس ۳۲-۳۰ آورده شده است

پسته احمدآقایی انس 30

پسته احمدآقایی انس 30