پسته احمد آقایی انس ۲۴

پسته احمد آقایی انس ۲۴

پسته احمد آقایی انس ۲۴ سایز درشت پسته احمدآقایی میباشد که معمولا این سایز از پسته احمدآقایی به دلایلی همچون پایین بودن کیفیت و کمیت آب کشاورزی کمتر یافت میشود مگر اینکه انسهای بالاتر را سورت کرد و به انس ۲۴ رسید.انس ۲۶ ۲۴ پسته احمدآقایی دارای قیمت بالا و کیفیت عالی از لحاظ مزه میباشد و معمولا باغهای پسته ای که رسیدگی کافی از لحاظ آب و کود مناسب داشته باشند سایز محصول آنها درشت تر و خوشمزه تر خواهند بود.در زیر چند نمونه عکس ازاین نوع سایز قرار داده شده است.

پسته احمد آقایی انس 24

پسته احمد آقایی انس 24

پسته احمد آقایی انس 24