پسته احمد آقایی انس ۲۶

پسته احمد آقایی انس ۲۶

پسته احمد آقایی انس ۲۶ دارای سایز نسبتا درشت میباشد که میانگین طول این انس تقریبا از ۲ تا ۲.۵ سانتیمتر میباشد.که در رنج انس ۲۸-۲۶ قرار میگیرد،که معمولا این انس از پسته احمدآقایی کم تر یافت میشود و دارای قیمت بالاتری میباشد و بسیار مناسب جهت آجیل فروشی ها میباشد و پسته احمدآقایی نوع کشیده آن بیشتر طرف دار دارد تا نوع گرد آن،شاید جذاب ترین نوع پسته احمدآقایی را نوع کشیده و دهن دار دانست.در زیر چند نمونه از پسته احمدآقایی انس ۲۸-۲۶ قرار داده شده است

 

پسته احمد آقایی انس 26

پسته احمد آقایی انس 26