پسته احمد آقایی انس ۲۸

پسته احمد آقایی انس ۲۸

پسته احمد آقایی انس ۲۸ دارای سایز متوسط میباشد که میانگین طول پسته ۱ تا ۱.۵ سانتیمتر میباشد سایز ۲۸ را در رده سایز ۳۰-۲۸ قرار میدهند که معمولا از لحاظ فراوانی و اندازه بیشتر مورد توجه مصرف آجیل قرار دارد.برای اطلاع دقیق از انس پسته و چگونگی محاسبه آن به صفحه انس پسته مراجعه کنید.

در زیر تعدادی عکس از پسته احمد آقایی انس  ۳۰ ۲۸  که طی سالهای اخیر توسط شرکت ما فروخته شده است قرار داده شده است.

 

              (پسته احمدآقایی انس ۲۸)

(پسته احمدآقایی انس 29)

                 (پسته احمدآقایی انس ۲۹)

پسته احمدآقایی

                (پسته احمدآقایی انس ۲۸)

(پسته احمدآقایی انس 29)

                 (پسته احمدآقایی انس ۲۸)

پسته احمدآقایی انس 30

                 (پسته احمدآقایی انس ۳۰)

               (پسته احمدآقایی انس ۲۸)