پسته اکبری انس ۱۸

پسته اکبری انس ۱۸

پسته اکبری انس ۱۸ از دست چین انس ۲۰ بدست میاید و به ندرت و مقدار خیلی کم قابل تهیه میباشد.انس ۱۸ اکبری کشیده ترین و گرانترین نوع ممکن پسته میباشد که دارای قیمت بسیار بالایی میباشد.که در سالهای اخیر به دلیل افت کیفیت محصول پسته به سختی میتوان این انس را تهیه کرد.

در زیر تعدادی نمونه عکس اکبری انس ۲۰ ۱۸ قرار داده شده است.

پسته اکبری انس 18

پسته اکبری انس 18