پسته اکبری انس ۲۰

پسته اکبری انس ۲۰

پسته اکبری انس ۲۰ بزرگ ترین سایزی میباشد که میتوان بر روی درختان پسته به ندرت پیدا کرد.این انس بسیار کشیده و بزرگ میباشد و برای آجیل مجلسی و دارای قیمت بالا میباشد.دست چین شده انس ۲۰ پسته اکبری بسیار چشم نواز میباشد.برای دست چین کردن پسته اکبری تمامی دهن بست و دهن چفت و دهن بسته آن جدا میباشد و به اصطلاح پسته کاملا دوبرچاک هست.

در زیر تعدادی نمونه عکس از انس ۲۲ ۲۰ پسته اکبری قرار داده شده است

پسته اکبری انس 20