پسته اکبری انس ۲۴

پسته اکبری انس ۲۴

پسته اکبری را میتوان کشیده ترین رقم پسته دانست که ارزش تجاری آن از تمامی پسته ها بالاتر میباشد.درخت پسته اکبری از نیاز سرمایی بالایی در زمستان دارد و گرچه در برابر سرما مقاوم تر میباشد،اما نیاز سرمایی شدید آن باعث شده که در مناطق گرمسیری کمتر مورد توجه قرار گیرد.پسته اکبری انس ۲۴ سایز نسبتا کشیده و درشت این نوع رقم میباشد که بیشتر هم یافت میشود.

در زیر تعدادی نمونه از پسته اکبری انس ۲۴ قرار داده شده است.

پسته اکبری انس 24

پسته اکبری انس 24