پسته فندقی انس ۳۰

پسته فندقی انس ۳۰

پسته فندقی همانطور که از نام آن مشخص است در میان انواع پسته ها ریز تر میباشد.اما پسته فندقی انس ۳۰ و یا انس های پایین تر فندقی بسیار زیبا و برای آجیل فروشی و صادرات مقرون به صرفه میباشد مخصوصا اگر کاملا سورت شده و یکدست باشه.از لحاظ ویژگی های پسته فندقی گرد بودن و دهن دار بودن آن که ناشی از درصد بالای خندان به ناخندان آن میباشد.

در زیر تعدادی عکس از پسته فندقی انس ۳۲ ۳۰ که طی سالهای اخیر توسط شرکت ما فروخته شده است قرار داده شده است.

پسته فندقی انس 30

            (پسته فندقی انس ۳۱)

 

            (پسته فندقی انس ۳۲)

            (پسته فندقی انس ۳۰)