پسته فندقی انس ۳۲

پسته فندقی انس ۳۲

در سالهای اخیر به علت افت کیفیت پسته انس های زیر ۳۲ پسته فندقی کمتر از درختان پسته چیده میشود.پسته فندقی انس ۳۲ سایز نسبتا درشت میباشد و معمولا بیشتر یافت میشود.گرد بودن و درصد بالای خندان و زیادبودن تعداد آن در یک کیلو و فراوانی آن،پسته فندقی را برای صادرات مورد توجه قرار داده است.و این پسته بیشتر در مناطقی از مشهد و زرند و رفسنجان یافت میشود

در زیر تعدادی عکس از پسته فندقی انس ۳۴ ۳۲ که طی سالهای اخیر توسط شرکت ما فروخته شده است قرار داده شده است.

 

پسته فندقی انس 32

(پسته فندقی انس ۳۳)

 

پسته فندقی انس 32

(پسته فندقی انس ۳۲)

 

پسته فندقی انس 32

(پسته فندقی انس ۳۲)