پسته کله قوچی انس ۲۰

پسته کله قوچی انس ۲۰

پسته کله قوچی انس ۲۰ سایز بسیار درشت پسته کله قوچی میباشد که شاید به ندرت بتوان بر روی درختان پسته یافت شود.دست چین انس ۲۰ بسیار شکیل و برای آجیل پسته لوکسی به حساب می آید.رقم پسته کله قوچی درصد خندان به ناخندان آن معمولا کمتر از سایر پسته ها میباشد و زمان برداشت آن اواخر شهریور ماه یا در مهر ماه میباشد

در زیر تعدادی عکس از نمونه پسته کله قوچی انس ۲۰ و دستچین آن قرار داه شده است.که درسالهای اخیر به فروش رسیده است.که در کانال تلگرام پسته ما نیز موجود میباشد.

پسته کله قوچی انس 20

(پسته کله قوچی انس ۲۱)

 (پسته کله قوچی دست چین انس ۲۰)

پسته کله قوچی انس 20

              (پسته کله قوچی انس ۲۲)

پسته کله قوچی انس 21

                   (کله قوچی انس ۲۰)