پسته کله قوچی انس ۲۴

پسته کله قوچی انس ۲۴

پسته کله قوچی انس ۲۴ نوع متداول و مرسوم پسته کله قوچی میباشد که معمولا انس ۲۶ ۲۴ پسته کله قوچی بیشتر بر روی درختان پسته رفسنجان یافت میشود.این سایز متوسط کله قوچی میباشد و معمولا با توجه به فراوانی آن نوع صادراتی آن میباشد و برای آجیل معمولا انس های زیر ۲۴ بازار دارد.پسته کله قوچی نوع دیر رس با بازده متوسط هست و برای آجیل دست چین آن بسیار شکیل میباشد

دز ریر تعدادی عکس از پسته کله قوچی انس ۲۶ ۲۴ که توسط شرکت ما فروخته شده است را قرار دادیم

 

پسته کله قوچی انس 24

                                                                                  (پسته کله قوچی انس ۲۴)

                    (پسته کله قوچی انس ۲۵)

                                                                                         (پسته کله قوچی انس ۲۶)

پسته کله قوچی انس 24

                                                                                         (پسته کله قوچی انس ۲۵)